Advokatkostnad vid vårdnads- och umgängestvist

FRÅGA
Hej!Jag blev stämd av mitt ex för ett tag sedan gällande vårdnad/umgänge av gemensamma barn. Detta slutade med att vederbörande ångrade sig efter ett tag och ville komma överens. Nu har tingsrätten dömt med ett skriftligt avtal oss emellan där vi båda skrivit på växelvist boende och gemensam vårdnad, precis som det har varit innan och som jag yrkat på hela tiden.Detta har medfört ganska stora advokatkostnader för min del. Finns det grund att kräva vederbörande på dessa kostnader, eller är det en omöjlighet?
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!

Gällande rättegångar som rör vårdnad och umgänge av barn ska parterna som huvudregel stå för sina egna rättegångskostnader, denna regel framgår av 6 kap 22 § föräldrabalken.

Det finns dock undantag till huvudregeln som innebär att en part kan kräva motparten för rättegångskostnader om motparten agerat på ett försumligt vis gällande processen, 18 kap 3 § och 6 § rättegångsbalken. Exempel på försumlighet kan vara att motparten inlett en rättegång utan att den andra parten gett anledning till det, eller om rättegången på annat vis kan anses vara onödig.

Det svårt för mig att sia om hur domstolen kommer bedöma i just ditt fall, dock har din motpart "ångrat sig" och helt gått med på dina yrkandet, vilket i alla fall till viss mån kan ses som att motparten startat en onödig process. Jag tror att det är bättre för dig att höra med din advokat hur han eller hon upplevde processen, visserligen kommer detta antagligen öka dina advokatutgifter men advokaten har förhoppningsvis stor erfarenhet av liknade frågor samt att denne har insyn i just ditt ärende.

Mikael Jonasson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rättegångskostnader (241)
2021-04-17 Borde jag gå till domstol efter ett beslut från ARN?
2021-04-09 betala rättegångskostnader i brottmål?
2021-02-21 Kan målsägande behöva betala rättegångskostnader?
2021-02-14 Indrivning av rättegångskostnader

Alla besvarade frågor (93333)