Advokat sköter inte sitt jobb

2016-07-02 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
vad ska man göra om advokaten inte skött sitt jobb???
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Om du är missnöjd med en advokat kan du skriva till Advokatsamfundet och göra en disciplinanmälan. Alla advokater måste nämligen följa god advokatsed och det är Advokatsamfundet som har tillsyn över att de gör detta.

En anmälan till Advokatsamfundets disciplinnämnd måste vara skriftlig och vara undertecknad av dig personligen. Det kostar ingenting att göra en anmälan. Det finns en blankett för disciplinanmälan på Advokatsamfundets hemsida, se här.

Efter att du skickat in denna disciplinanmälan så får advokaten yttra sig över vad du anmärkt på och du får sedan kommentera advokatens yttrande.

Slutligen prövar Advokatsamfundets disciplinnämnd om advokaten har agerat i strid med god advokatsed och de beslutar om advokaten ska tilldelas en disciplinär påföljd, tex erinran, varning eller uteslutning ur Advokatsamfundet. Det beslut som disciplinnämnden kommer fram till kan inte överklagas av dig som anmälare.

Hoppas att detta gav dig svar på din fråga.

Vänligen,

Stina Jansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1092)
2020-11-26 Can a foreign authority sue in Swedish court and which law is applies in such cases?
2020-11-22 Praxis och dess betydelse
2020-11-21 Vad händer när man överklagar en tingsrättsdom
2020-11-20 Vad krävs för att polisen ska kunna använda tvångsmedel

Alla besvarade frågor (86576)