Adoptivbarns rätt till arv av biologisk förälder

FRÅGA
Hej! Jag föddes 2 februari 1951. Min mor dog när jag var drygt 1år. Jag lämnades till en faster o farbror som adopterade mig 4 år senare. Jag har alltid fått höra att ja har rätt att ärva min biologiske far eftersom adoptionen skedde före 1957 då lagen ändrades för adopterade, stämmer detta?Mvh. Elisabet Holmberg
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det stämmer att det tidigare lagreglerna om adoptivbarns arvsrätt såg annorlunda ut än vad det gör idag. Innan år 1957 var 1917 års adoptionslag gällande och ett barn som adopterats behöll fortfarande vissa arvsmässiga band till sina biologiska föräldrar.

År 1958 kom en lagändring som innebar att adoptioner hädanefter skulle medföra att adoptionsbarns rätt till arv efter biologiska föräldrar upphörde vid adoption. Trots lagändringen var det fortfarande de gamla reglerna enligt 1917 års adoptivlag som gällde för adoptioner som hade genomförts före 1 juli 1959.

På 70-talet kom dock ytterligare lagändringar som medförde att alla adoptioner, även sådana gjorda före 1959 skulle omfattas av de nya bestämmelserna. Detta innebär att adoptivbarn oavsett när adoption skett numer endast har arvsrätt efter sina adoptivföräldrar, inte de biologiska föräldrarna. Detta går att urläsa av 4 kap. 8§ Föräldrabalken, se här.

Hör av dig om du har fler funderingar!

Med vänliga hälsningar,

Mathilda Rova
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (929)
2021-06-11 Arvsrätten vid adoption
2021-06-09 Vem får lösa in en utbetalningsavi till ett dödsbo?
2021-06-08 Vad händer med gåva av fastighet där gåvogivaren bor kvar
2021-06-07 Är mina barn dödsbodelägare?

Alla besvarade frågor (93068)