Adoptivbarn och fosterbarns arvsrätt

2016-07-10 i Testamente
FRÅGA
Hej!Jag har en del frågor kring mina adoptivföräldrars skrivna testamente. Jag är adopterad, ogift, har två barn med olika fäder, har vuxit upp med en fosterbror, som är ogift och barnlös.Mina adoptivföräldrar har skrivit ett testamente till min fosterbrors fördel som ger mig en del funderingar. Det står att jag ska få ut min laglott när båda föräldrarna har avlidit, vilket är korrekt. Sen står det: "Därefter ska boets kvarlåtenskap ska fördelas lika mellan min fosterbror och mig.". Är det 1/2 av kvarvarande arv efter min laglott som ska delas lika mellan mig och min fosterbror? Därefter kommer text som jag inte riktigt kommer överens med. Jag skriver exakt som det står så ni får en bild av det jag ifrågasätter:1:a stycke"Skulle [...] (jag, bröstarvinge), avlida före den av oss som sist är i livet så skalla efter båda vår bortgång dennas andel tillfalla hennes bröstarvingar: [...] (Mina båda barn).2:a stycke"All egendom även som avkastning härur som kan tillfalla efterlevande make/maka liksom vad som kan komma att tillfalla vårt adoptivbarn, [...] (jag) och vårt fosterbarn [...], på grund av detta testamente skall utgöra enskild egendom.De har bara skrivit in riktlinjer för mig, men inte för min bror. Vad händer om min fosterbror går bort före mina adoptivföräldrar? Betyder det att hans testamenterade arv går till hans okända släkt?Vad innebär 2:a stycket? Vad betyder och innebär " utgöra enskild egendom" i det här fallet?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då du är adopterad har du legal arvsrätt så som biologiska barn efter dina adoptivföräldrar enligt 4 kap 8§ Föräldrabalken (FB). Fosterbarn har däremot ingen legal arvsrätt varför det troligtvis är därför dina föräldrar har skrivit ett testamente till förmån för din fosterbror. Precis som du skriver har du som bröstarvinge rätt till din laglott enligt 7 kap 1§ Ärvdabalken (ÄB), laglotten är hälften av arvslotten. Arvslotten är det som du skulle ärvt om det inte funnits något testamente. Förutsatt att det inte finns några andra bröstarvingar är din arvslott alltså 100% av kvarlåtenskapen och din laglott 50%. Jag tolkar testamentet som att dina föräldrar vill att du erhåller din laglott (alltså 50% av kvarlåtenskapen) och att du och din fosterbror delar på resterande 50%, alltså att du totalt erhåller 75% och att han erhåller 25%.

1 stycket
Det dem har skrivit i första stycket kallas istadarätt och regleras även i2 kap 1§ 2st ÄB. Istadarätten innebär att barnbarn träder in i det avlidne barnets ställe, alltså att dina barn träder in i ditt ställe om du skulle avlida innan efterlevande make avlider.

2 stycket
Enskild egendom har betydelse när makarnas egendom ska delas vid bodelning. Enligt 7 kap 1§ Äktenskapsbalken (ÄktB) är en makes egendom giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. Enligt 7 kap 2§ 4p ÄktB är en makes egendom enskild exempelvis om en make har ärvt egendom som enligt testamente ska vara enskild. Enligt 10 kap 1§ ÄktB är det makarnas giftorättsgods som ska ingå vid bodelning, enskild egendom hålls alltså utanför bodelningen. Att dina föräldrar har föreskrivit i testamentet att den egendom du ärver ska vara enskild är alltså en försäkran om att ditt arv faktiskt kommer tillfalla dig även om din egendom skulle bli föremål för bodelning (ex. vid skilsmässa, dödsfall).

Om din fosterbror går bort före dina adoptivföräldrar kan han inte erhålla arvet då arv endas kan mottagas av en person som är i livet enligt 1 kap 1§ ÄB. Enligt 11 kap 1§ ÄB ska testamentet tolkas så det överensstämmer med testatorns (dina föräldrars) vilja. Då du erhåller resterande del av arvet kommer troligtvis den tolkning att du ska erhålla även din fosterbros del överensstämma med dina föräldrars vilja. Med tanke på hur din fråga är ställd förutsätter jag att dina föräldrar fortfarande är i livet varför det allra bästa självklart hade varit att be dem reglera även detta senario i testamentet.

Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!
Med Vänlig Hälsning

Felicia Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2818)
2021-04-12 Vad händer med arv om vi ''bara'' är sambos?
2021-04-11 Hur kan man stoppa en bedragare från att få arv?
2021-04-09 Vad krävs för att ett testamente ska vara giltigt?
2021-04-08 Lagval för arv inom EU

Alla besvarade frågor (91129)