Trafikskada - strikt ansvar

Jag gick över en gata samtidigt som en taxibil kommer körande framför, han kör över en glasflaska och när den krossas under däcket skickas en glasbit in i min fot. Chauffören kör, trots hög smäll som han garanterat hörde, vidare. Jag uppsökte akutmottagning eftersom glasbiten trängde djupt in i foten och blodet pumpade ur såret. Glasbiten hade sån kraft när den satte sig att även senan till stortån blev skadad, ska opereras och laga den. Min fråga är vad jag har för möjligheter att kräva skadestånd från taxibolaget? Jag har flera vittnen på det som skedde. På förhand tack

Lawline svarar

Hej! 

Tack för din fråga.

Eftersom taxibilen är ett fordon så föreligger det ett strikt ansvar för alla skador som fordonet orsakar, det krävs således varken uppsåt eller oaktsamhet. Detta regleras i trafikskadelagens 11§ https://lagen.nu/1975:1410. Utifrån din beskrivning av händelsen så kan din skada härledas till taxibilen, ersättning skall således utgå från fordonets trafikförsäkring. Du har således all möjlighet att kräva ersättning av taxibolaget. 

Vad du kan få ersättning för regleras i 5 kap. och 6 kap. 3§ skadeståndslagen https://lagen.nu/1972:207. Bland annat så innefattar detta kostnader i samband med uppsökande av sjukvård, inkomstförlust, sveda och värk mm. 

Mitt råd till dig är att du tar kontakt snarast med taxibolaget och förklarar situationen så de kan ta kontakt med deras försäkringsbolag, vilka vanligtvis är de som behandlar ärendet vidare.

Vänligen,

Christopher EscalanteRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd i trafiken? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000