Acceptfrist för anbud

hej,

jag har fått ett anbud som jag ska svara på "inom 10 dagar". I brevet står det skrivet datum " 1 augusti, 2016". Jag svarar med en accept den 11 augusti, 2016, och brevet är poststämplat den 11 augusti, 2016.

Brevet kommer fram till anbudsgivaren den 12 augusti, 2016, och han är inte ens på plats för att ta emot brevet, alltså brevet är i hans brevlåda, men han är inte där på plats för att läsa accepten.

Har ett bindande avtal uppstått?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan om när man ingått ett avtal regleras i Avtalslagen (AVtL). Lagen är dispositiv enligt 1 § 2 stycket AvtL, detta innebär att lagens regler endast är tillämpliga då inget annat har avtalats mellan parterna, avtalet gäller alltså i första hand.

Ett avtal utgörs av ett anbud och en accept. I ditt fall verkar det tydligt att ett anbud föreligger, frågan är alltså huruvida en accept gjorts i rätt tid. I svensk rätt är anbud och accept bindande för den som angett det, enligt 1 § AvtL. Detta innebär att så fort man givit ett anbud så är man skyldig att stå fast vid det, inom en viss tid. Att man har en viss tid på sig att svara på anbudet brukar kallas acceptfrist. Av 1 § 3 stycket framgår att beroende på vad för typ av egendom köpet gäller så kan det krävas olika typer av formkrav för att avtalet ska vara giltigt. Detta regleras ofta i speciallagar, till exempel jordabalken vid fast egendom.

Av 2 § AvtL framgår att om den som ger anbudet (anbudsgivaren) har satt ut en viss tid för svaret så ska denne också anses ha sagt att svaret ska ha kommit anbudsgivaren till handa inom den utsatta tiden. Regeln innebär också att om ni inte kommit överens om när fristen ska börja löpa (dvs det står exempelvis bara att fristen är 10 dagar och inte från vilken dag) så gäller att acceptfristen börjar när du fått del av anbudet. Av 2 § 2 stycket finns en specialregel som gäller om du fått anbudet på posten, vilket jag uppfattar det som att du fått. Då gäller att acceptfristen börjar räknas från den dag då det är poststämplat. Det är oklart om datumet i brevet (dvs den 1 augusti) kan anses som ett avtalat "start-datum" för acceptfristen. Det är en fråga om avtalstolkning vilket kan vara invecklat.

Ett svar på en accept som kommit in försent till anbudsgivaren ska gälla som ett nytt anbud, 4 § AvtL. I så fall är det du som är ny anbudsgivare och din motpart kan välja om denne vill acceptera villkoren eller inte. Enligt 2 § AvtL framgår som tidigare nämnt att brevet ska vara din motpart till handa inom den utsatta tiden, således räcker det tyvärr inte med att brevet varit poststämplat den 11 augusti. Det handlar inte heller om ifall mottagaren faktiskt har tagit del av accepten eller inte, utan att denne haft möjlighet att göra det, till exempel att brevet funnits i dennes brevlåda eller på dennes kontor. Eftersom detta inte skett förens den 12 augusti så är jag rädd att något bindande avtal inte verkar ha uppkommit. Vad du kan göra är dock att kolla på om det framgår i anbudet att fristen skulle börja löpa den 1 augusti, annars gäller som sagt att fristen börjar när brevet har sänts.

Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!Amanda HärleRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Anbud och accept? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000