Absolut tystnadsplikt hos präster

2019-05-13 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag undrar om det finns något undantag gällande den absoluta tystnadsplikten hos präster? Vad säger lagen om den absoluta tystnadsplikten? Tacksam för svar!
SVAR


Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Inom den Svenska kyrkan har präster, diakoner och familjerådgivare tystnadsplikt, fast olika variationer. Prästen har som du redan är bekant med en absolut tystnadsplikt. Detta innebär att det inte finns något undantag, det är alltså aldrig möjligt för en präst att föra information som denne fått under bikt eller enskild själavård (avskilt samtal).

Plikten återfinns i Svenska kyrkans stadgar kyrkoordningen 31 kap 9 §. Om prästen skulle få reda på att någon far illa under bikt till exempel så får den informationen inte föras vidare, inte ens under en rättegång. 36 kap. 5 § rättegångsbalken: förbud för präster i Svenska kyrkan att vittna om sådant som kommit fram under bikt eller enskild själavård. Den absoluta tystnadsplikten har fortfarande stöd i lag även fast kyrkan och staten skildes åt år 2000, sanktioner osv. för de som bryter mot det har överlåtits till kyrkan. Nu finns lag om svenska kyrkan som inte anger något exakt om tystnadsplikten som den tidigare kyrkolagen gjorde i 36 kap.

Med vänliga hälsningar

Lisa Olsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1232)
2019-10-06 Upprättar Lawline avtal?
2019-10-03 Vad betyder "erforderlig uppvärmning"?
2019-10-03 Kan en fullmakt ges till flera personer?
2019-10-02 Bestrida faktura genom behörighetsöverskriden fullmakt

Alla besvarade frågor (73804)