FrågaKÖPRÄTTKöplagen28/09/2013

Åberopande av fel i vara vid köp av häst

Hej, I början av juni i år sålde jag min häst som jag då haft i 5 år. Hästen provreds av köparen och veterinärbesiktigades utan anmärkning innan köp. Summan för köpet var 20 000kr. Nu snart 4 månader senare hör ägarna av sig att de vill häva köpet pga lynnesfel. Vilket jag ställer mig mycket frågande till då jag som sagt haft henne själv i 5 år. Har haft tränare och andra som ridit henne med under denna tid. Kan de verkligen häva köpet efter 4 månader på grunder som jag ser som felaktiga? Mycket tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej!
Tack för din fråga!
Hur konstigt det än kan låta, så räknas en häst som "lös egendom", vilket gör att köplagen (KöpL) blir tillämplig på försäljningen av hästen.
Enligt KöpL 17 § ska varan (hästen) stämma överrens med avtalet i "art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning". Om du och köparen avtalade om att hästen skulle ha vissa egenskaper/kvaliteter eller liknande, är det alltså det som gäller. Uppfyller inte hästen dessa avtalade egenskaper, föreligger fel i varan.

Om ni inte har avtalat om egenskaper eller liknande, anger 17 § en rad omständigheter som ska vara uppfyllda. Då det rör sig om en häst blir det aktuellt att tala om att den ska vara ägnad för det särskilda ändamål som den var avsedd att användas till, om du vid köpet måste insett detta ändamål och köparen har haft rimlig anledning att förlita sig på din sakkunskap och bedömning. Har köparen t.ex. angett att de ska ha hästen till en viss ridsport, och den inte alls lämpar sig för detta och du inte talat om detta för köparen, anses hästen ("varan) vara belagd med fel.

Hästen anses även felaktig om den inte stämmer överrens med sådana uppgifter om hästens egenskaper eller användning som du lämnat i marknadsföring (t.ex. i en annons) eller annars före köpet, se KöpL 18 §.

Enligt KöpL 20 § får köparen inte åberopa sådana fel som hon måste antas känt till vid köpet. Har köparen dessutom undersökt hästen före köpet eller utan godtagbar anledning underlåtit att undersöka den på din uppmaning, får hon inte åberopa sådana fel som borde ha upptäckts vid undersökningen, om inte säljaren handlat emot god tro och heder. Du skriver att köparen provred hästen innan köp. Detta är en sådan undersökning där det kan anses att köparen borde ha upptäckt ett ev. lynnesfel.

Om det är så att lynnesproblemet är att anse som ett fel enligt ovan, har köparen inte rätt att åberopa felet om hon inte påtalar felet för dig som säljer inom skälig tid efter det att hon märkt eller borde märkt felet. Min uppfattning är att ett ev. lynnesfel borde ha upptäckts relativt omgående efter det att köparen fick hem hästen och att fyra månader därmed inte kan anses som skälig tid innan hon kontaktade dig angående felet. Om det är så att det anses att köparen påtalat felet inom skälig tid, har köparen rätt till prisavdrag enligt 37 §. Hävning av köpet får endast ske om det skett ett väsentligt avtalsbrott och säljaren insett eller borde insett detta. Jag anser inte att så är fallet utifrån det du skrivit.

Givetvis är det svårt för mig att göra en bedömning utan att känna till alla detaljer, men min uppfattning är att köparen inte har rätt att åberopa att hästen är att anse som en felaktig vara.

KöpL hittar du https://lagen.nu/1990:931.

Vänligen


Amanda HarryssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo