Åberopa känt fel

2015-07-28 i Köplagen
FRÅGA
Hej, jag har sålt min häst och när den såldes var köparen medveten om att hästen har fått hovledsinflammation. Vid veterinärbesiktningen haltade han på högerbak där han har haft inflammationen (han haltar inte när jag red honom i vanligen fall och det har köparen sett). Veterinären hade då sagt att det kan vara något som är på gång. Men hon köpte hästen ändå även när hon visste detta. Nu efter några dagar har han blivit svullen i benet och börja hälta i ridningen och nu vill hon lämna tillbaka honom kan hon göra så även när köpet är genomfört och att hon har varit medveten om att det kunde komma en skada.
SVAR

Tack för din fråga.

Då en häst är att betrakta som lös egendom samt att jag härmed antar att ni båda är privatpersoner, då inget annat framgår, är det köplagens bestämmelser som blir tillämpliga i detta fall.

Köparen åberopar nu alltså att det är, i lagens mening, fel på hästen i form av en skada på dess ena ben och vill därmed häva köpet.

Eftersom det ur dina uppgifter klart framgår att köparen vid tidpunkten för köpet mer än väl hade kännedom om detta ursprungliga fel och den risk det medförde för framtida problem - är det inte något som kan åberopas av köparen i detta läge. Detta framgår ur köplagens 20 § 1 stycke som lyder;

Köparen får inte såsom fel åberopa vad han måste antas ha känt till vid köpet.

Vänligen,

Martin Persson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1238)
2020-10-18 När blir hävning av en vara aktuellt?
2020-10-17 fel på köpt bil av privatperson, vad kan jag göra?
2020-10-17 köp av häst som var sjuk, vad kan man göra nu?
2020-10-13 Är det möjligt att häva ett köp av en båt eller kräva andra påföljder om båten stänger av sig själv?

Alla besvarade frågor (85162)