Åberopa fel i vara trots undersökning

2016-10-17 i Köplagen
FRÅGA
Hej,Har nyligen köpt en begagnad båt där motor och "drev" var bytta mycket nyligen. Inför köpet hade jag med en motorkunnig mekaniker som framförallt letade efter ett fel som innebär att det kan börja läcka sjövatten in i motorummet på båten. Han hittade inga tecken på detta.1 vecka efter köpet ser jag att det läcker och dessutom rätt stora mängder från precis det här stället. Av rost och övrigt att dömma betyder detta att läckaget har funnits en längre tid.Mekanikern anser att han gjorde det bästa han kunde och vill inte ta ansvar.Har jag några som helst möjligheter att kräva säljaren på något rent juridiskt? Köpeavtalet är tyvärr dåligt ifyllt men det framgår vilken båt det är, att motor och drev är i nyskick samt köpeskilling och undertecknande (dock saknas säljarens personnummer).Jag frågade också muntligen om den automatiska länspumpen i aktern fungerade vilket det nu visar sig att den inte gör, endast vid manuellt påslag. Det är alltså ren tur att båten inte sjunkit eller allvarligt skadats då vi varit och tittat till den så ofta. Detta adderar också till sannolikheten att säljaren måste känt till problemet då han skulle fått ett vattenfyllt motorrum om han inte då och då körde länspumpen.Tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag förstår det är både du och säljaren privatpersoner, därmed blir Köplagen tillämplig enligt 1§ Köplagen.

Dina möjligheter att kräva säljaren på juridiska grunder i det här fallet är förmodligen att åberopa fel i varan. Enligt 17§ 3st. Köplagen ska en vara anses som felaktig om den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta, att det läcker stora mängder sjövatten in i motorrummet skulle mycket väl kunna vara en sådan avvikelse. Vidare stadgas i 18§ Köplagen att fel i vara även föreligger om varan inte stämmer överens med sådana uppgifter som säljaren lämnat före köpet och kan ha antas inverkat på köpet. Utifrån sista stycket i din fråga verkar det som att säljaren antytt att länspumpen fungerade, alltså skulle även det kunna vara grund för fel i vara.

I 20§ 2st. Köplagen stadgas att om en köpare har undersökt varan före köpet får köparen inte som fel åberopa vad denne borde ha märkt vid undersökningen såvida inte säljaren handlat i strid mot tro och heder. Alltså kan du endast åberopa felen om du inte märkt eller borde ha märkt felen vid din undersökning om inte säljaren handlat i strid mot tro och heder.

Förutsatt att fel i vara är påvisat kan man som köpare göra gällande någon av påföljderna i 30§ Köplagen, avhjälpande eller omleverans(34-36§§ Köplagen),prisavdrag eller hävning(37-38§§ Köplagen)och dessutom skadestånd(40§ Köplagen). Notera att prisavdrag och hävning endast kan komma i fråga om inte avhjälpande eller omleverans kan ske samt att det för skadestånd krävs att felet inte legat utanför säljarens kontroll.

Eftersom jag inte vet alla detaljer kring köpet blev det svårt att ge ett klart svar men jag hoppas att detta lite generella svar ändå kan vara till hjälp!

MVH

Gustav Wahlberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1299)
2021-01-17 Vad gör vi när vi beställt men inte fått leverans?
2021-01-17 Ett fel uppstår efter ett bilköp mellan två privatpersoner, vem har gjort fel och kan en stämning bli aktuell?
2021-01-17 Kan ägandet gå tillbaka om köparen inte hämtar varan?
2021-01-17 Måste jag köpa tillbaka en trasig sadel?

Alla besvarade frågor (88294)