A-kassans syn på sovande jour

2014-10-09 i A-kassan
FRÅGA
HejBAKGRUND: Har arbetat som timanställd sen dec. -13 på ett gruppboende och stämplat upp tid till heltid enl. de rättigheter jag har. Vissa månader har jag fått ihop till en heltid, andra månader har det blivit färre timmar. I anställningen ingår sk. sovande jour då man är kvar på arbetsplatsen. Dessa timmar, 23:00-06:00, räknas ej som arbetad tid utan man ska vara tillgänglig vid behov, förekommer inget behov betalas enbart ett jourtillägg på några kronor/timma ut. I mitt fall uppskattar jag dessa till 20-25 timmar i månaden sen december. Nu har jag fått ett brev från kommunals a-kassa där de skriver att dessa timmar på natten ska deklareras på kassakorten som arbetade timmar och jag ska betala tillbaka pengar, alltså ej enbart det knapra jourtillägget utan den timpeng jag har. Enligt det avtal kommunal och vårdförbundet har ingår inte dessa jourtimmar i arbetstiden men enligt a-kassan ska de ändå deklareras som sådana. Detta känns helt galet fel.FRÅGA: Är det lagligt korrekt från a-kassan eller ska jag överklaga och i så fall vilka vägar ska jag gå?Tack på förhand
SVAR

Hej,

Tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!

A-kassornas uppdrag är att administrera och betala ut arbetslöshetsförsäkring. De är inte regelrätta myndigheter men de är inte heller helt privata organisationer. Deras verksamhet styrs utöver deras stadgar av en rad lagar och förordningar. Det innebär kort sagt att alla A-kassor följer samma regler. De grundläggande reglerna som A-kassorna måste följa finns i Lag om arbetslöshetsförsäkring. Lagen förtydligas i sin tur av en förordning och av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkrings föreskrifter. Med andra ord är din A-kassa bunden att göra samma bedömning av vad som är "arbetade timmar" som alla andra A-kassor.

Tyvärr stämmer det att jour- eller beredskapstimmar i regel räknas som arbetade timmar och de ska därför fyllas i på kassakortet. Det gäller även för de timmar då endast ett jourtillägg som är mycket lägre än den vanliga lönen utgår. Det stämmer tyvärr även att man kan bli återbetalningsskyldig eller till och med förlora sin rätt till ersättning om man lämnat felaktiga uppgifter på kassakortet. Med andra ord har din a-kassa med all sannolikhet rätt i att du ska betala tillbaka en del av den ersättning du fått. Med tanke på att du känner att beslutet är orättvist skulle jag råda dig att be dem förklara varför de räknar som de gör trots att arbetsplatsen inte räknar jourtimmarna som arbetstid så att du åtminstone får en motivering.

Rent generellt, även om det inte skulle leda till någon förändring i ditt fall, kan man om man är missnöjd med A-kassans beslut begära att de ska göra en omprövning. Vidare är det möjligt att överklaga ett beslut av en A-kassa till förvaltningsrätt, en förvaltningsrätts beslut till kammarrätt och en kammarrätts beslut till högsta förvaltningsdomstolen. Ansökan om omprövning eller överklagan måste skickas till den A-kassa/domstol som fattade beslutet inom två månader från det att beslutet meddelades. De två högsta instanserna, kammarrätt och högsta förvaltnings domstolen, tar inte upp alla mål utan det krävs att de beviljar prövningstillstånd för att de ska behandla en ansökan. Sist men inte minst är det bra att veta att det inte kostar något att skicka en ansökan om omprövning eller överklagan.

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom A-kassan (44)
2020-12-09 Ska min semesterersättning ingå i arbetslöshetsersättningen?
2020-12-06 Rätt till ersättning från arbetslöshetskassan om man säger upp sig själv?
2020-12-01 Arbetslöshetsförsäkring - Hur ser villkoren ut?
2020-11-30 Inte nöjd med beslut om A-kassa, vad kan jag göra?

Alla besvarade frågor (92315)