FrågaSKATTERÄTTInkomstskatt26/04/2019

A-kassan har inte anmält avdragen skatt, vad kan jag göra?

Brådskande fråga inför deklarationen! Har fått min deklarationsblankett och där ser jag att min A-kassa inte anmält avdragen skatt för min "lön". På alla månadsutbetalningar de gjort framgår klart och tydligt att skatt är avdragen, men i kontrolluppgiften för året framgår 0 kr i skatteavdrag. Har nu en restskatt på 20.794 kr. Skatteverket menar att A-kassan ska komma in med en ifylld KU10-blankett och skatteavdrags uppgifter. Är det jag som privatperson, som måste ha koll på detta. Har suttit i telefonköer hos Skatteverket, A-kassan och kopplats hit och dit. Har smått panik nu. Kanske har detta hänt för andra personer. Denna aktuella A-kassa kanske bör granskas av JO? JO anmälan?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Så som jag har tolkat din fråga, står det i dina "lönespecifikationer" att A-kassan har dragit skatt på dina utbetalningar, men Skatteverket uppger att så inte är fallet och du har därmed en skatteskuld på 20 794 kr att betala till Skatteverket.

Då det är A-kassans skyldighet att rapportera skatteberäkningar till Skatteverket, är det antingen A-kassan som har gjort sig ett misstag som inte har rapporterat dina korrekta skattebetalningar, eller Skatteverkets fel som inte registrerat dessa skattebetalningar. Skatteverket har rätt i att A-kassan måste inkomma med information till Skatteverket för att de ska kunna göra en korrekt bedömning. Detta är inte ditt ansvar som privatperson, utan A-kassans ansvar.

Det är Skatteverket som är ansvarig att hjälpa dig vid dessa typer av problem. De ska medla med A-kassan för att lösa problemet så att du blir av med din obefogade skatteskuld.

Du kan vända dig till JO för att anmäla A-kassan. A-kassan är visserligen ingen myndighet men utövar viss myndighetsutövning och är därför föremål för JO-granskning. Du kan även vända dig till tingsrätten och göra en anmälan där. Jag skulle rekommendera att du snarare vänder dig till tingsrätten än JO, då JO inte kan ändra några fattade beslut, utan endast granska och utge kritik. Dock måste du beakta de processekonomiska kostnaderna i samband med tvistemålsprocesser hos tingsrätten, då det kan bli dyrt med ombudskostnader. I första hand bör du lösa din situation med hjälp av Skatteverket.


Lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Lena FamulakRådgivare