Rätt att behålla felaktigt utbetald lön

Jag sa upp mig från ett arbete i början av februari pga personliga problem och då hade jag bara arbetat i fyra dagar. Jag skickade avskedsansökan skriftligt via epost den 10/2-2010. På mitt lönebesked den 25/2 så erhöll jag månadslön precis som vanligt. De avdrag som gjordes på förra lönen var för frånvaro i januari. Nu ringer plöstligt min förre arbetsgivare och säger att jag är betalningskyldig eftersom de betalat ut för mycket lön i februari. De som sköter ekonomin hade ju flera dagar på sig att rätta till detta så min fråga är om de kan göra såhär i efterhand, att ringa upp och säga att jag är skyldig dem pengar? Jag är alltså skyldig dem 4005 kr.

Lawline svarar

Hej, Tack för din fråga. När en arbetsgivare har gjort en misstagsutbetalning av lön, s.k. condictio indebiti, är huvudregeln i rättspraxis att betalningen skall gå åter. Arbetstagaren har alltså inte rätt att behålla den erhållna lönen. Denna princip finns inte lagfäst, utan framgår endast av rättspraxis. Det finns emellertid undantag från huvudregeln. Av störst intresse i det nu aktuella fallet är det som aktualiseras då betalningsmottagaren varit i god tro om erhållandet, och denne sedan hunnit spendera pengarna. Mottagaren skall då ha varit i god tro även då denne använde pengarna. Av uppgifterna i din fråga tycks dock slutsatsen kunna dras att du inte är i god tro om mottagandet av lönen då du uppmärksammat att du fått mer pengar än du varit berättigad till. Vad sedan gäller möjligheten att åberopa att arbetsgivaren varit alltför passiv då de ej genast begärt att få tillbaka pengarna, är jag rädd att det rör sig om för kort tid mellan utbetalningen och återkravet. Det finns rättsfall där utbetalarens passivitet har inneburit en rätt för mottagaren att behålla pengarna, men i de fallen har det rört sig om betydligt längre tid än den i det nu aktuella fallet. Sammanfattningsvis kan alltså sägas att arbetsgivaren tyvärr har rätt att återkräva den felaktiga löneutbetalningen. Med vänlig hälsning
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Anställningsavtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000