Fråga om kontraheringsplikt och förklaringsmisstag

Hej, jag undrar om jag går in i en affär och i skyltfönstret ser att en klänning kostar 1500:- och då vill köpa den, men säljaren vill inte sälja den till mig, vad gör jag? Finns det några lagrum jag kan utgå ifrån? Ett annat fenomen, om det står 1500:- på prislappen men expediten säger att det inte stämmer utan att den kostar 4000:-, vad kan jag säga och finns det även här några lagrum jag kan utgå ifrån? Vänliga hälsningar

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Vad gäller den första situationen, att expediten inte vill sälja klänningen till dig är huvudregeln i svensk rätt att det inte finns någon kontraheringsplikt för någon part, d.v.s. det finns ingen skyldighet för en part att ingå avtal (ex. sälja något) till en annan part. Undantag till detta finns dock inom ex. försäkringsrätten där ett försäkringsbolag under vissa omständigheter inte har rätt att neka någon att teckna en försäkring utan objektivt godtagbara skäl. Då en konsument handlar i en butik är det Konsumentköplagen (KkL) som reglerar förhållandet, se https://lagen.nu/1990:932. Denna lag innehåller inga regler avseende verkan av att en näringsidkare vägrar sluta avtal med en konsument. Ett lagrum som bör nämnas i detta sammanhang är dock brottsbalken (BrB) 16 kap 9§ som handlar om brottet olaga diskriminering, se https://lagen.nu/1962:700#K16. Lagrummet stadgar bl.a. att: ”En näringsidkare som i sin verksamhet diskriminerar någon på grund av hans eller hennes ras, hudfärg, nationella eller etniska ursprung eller trosbekännelse genom att inte gå honom eller henne till handa på de villkor som näringsidkaren i sin verksamhet tillämpar i förhållande till andra, ska dömas för olaga diskriminering till böter eller fängelse i högst ett år.” Vad gäller den andra situationen kan detta röra sig om ett s.k. förklaringsmisstag enligt 32§ 1 st avtalslagen, se https://lagen.nu/1915:218#K3, som omfattar bl.a. skrivfel. Lagrummet innebär att den part som lämnat den felaktiga viljeförklaringen inte är bunden av denna, om motparten insåg, eller bort inse, misstaget. En prislapp ses om ett utbud och inte som ett anbud då det inte riktar sig till någon speciell person. Ett utbud ses inom avtalsrätten som en uppmaning att inkomma med ett anbud, se 9§ AvtL. När man sedan som i detta fall, går till kassan för att köpa klänningen, anses detta utgöra ett anbud om kassörskan kan godta eller förkasta. Om kassörskan inte vill godta anbudet, måste denna ge meddelande därom utan oskäligt uppehåll. Detta ses då avtalsrättsligt som ett avslag i förening med ett nytt anbud och som kund kan man då välja mellan att acceptera anbudet (4000 kr) eller att inte ingå avtal alls, se AvtL 6§ 1st. Att det står fel pris på prislappen ger alltså ingen möjlighet att för konsumenten att kräva att få köpa klänningen till det lägre priset. Butikspersonalen måste dock upplysa konsumenten om felskrivningen, utan oskäligt uppehåll. Hoppas svaret varit till hjälp! Vänlig hälsning
Caroline NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Anbud och accept? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000