Företrädesrätt och a-kassa

2010-03-10 i A-kassan
FRÅGA
Hej Vad innebär företrädesrätt? På uppsägningspappret finns två rutor där arbetsgivaren kryssat i att Rätt till företräde föreligger. Innebär det att han kan ringa in personen på timmar och när som helst efter uppsägningen? Har man rätt att neka dessa timmar med tanke på rätt till a-kassa? Tacksam för svar fort.
SVAR
Hej,

Företrädesträdesrätt till återanställning regleras i LAS och innebär att du under en period har förtur till lediga tjänster som uppkommer på din tidigare arbetsplats under förutsättning att du har tillräckliga kvalifikationer. Ur ett arbetstagareperspektiv är alltså företrädesrätten positiv och något som inskränker arbetsgivarens möjligheter att fritt välja vem den anställer.
Om du tackar nej till ett erbjudet arbete utan att ha godtagbara skäl innebär det att din rätt till återanställning är förbrukad, men ett godtagbart skäl är just att det erbjudna arbetet är allt för kortvarigt. Vad som anses som allt för kortvarigt avgör arbetsdomstolen, men om det bara rör sig om timmar är min bedömning att personen kan tacka nej till dessa och fortfarande behålla sin rätt till återanställning.

Rätten till a-kassa regleras i Lag om arbetslöshetsersättning (ALF) och där framgår i 9 § 1 st 1 p. att en förutsättning för rätt till ersättning är att man är arbetsför och oförhindrade att åta sig arbete för en arbetsgivares räkning minst 3 timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar i veckan. I princip ska alltså personen vara beredd att åta sig arbete. Faktorer som: arbetstidens förläggning, behov av barnpassning osv.. i kombination med kort framförhållning från arbetsgivarens sida kan emellertid i det enskilda fallet innebära att personen i fråga inte förlorar sin ersättning.

Vidare framgår av nästa punkt att man skall vara beredd att anta erbjudet lämpligt arbete. Vad som utgör lämpligt arbete framgår av 11§ och med tanke på att personen tidigare arbetat hos arbetsgivaren och denne vill anställa personen talar mycket för att arbetet är lämpligt enligt lagens definition. Däremot är exempelvis en förutsättning för att ett arbete skall anses som lämpligt är att sökanden kan komma till arbetet och åter till hemmet på ett tillfredsställande sätt, inom rimlig tid och till skälig kostnad.

Sammanfattningsvis är alltså huvudregeln att det inte finns någon generell rätt att neka ett erbjudet arbete pga. av att det är kortvarigt och erbjuds med dålig framförhållning och samtidigt behålla sin rätt till A-kassa. Däremot kan faktorer att arbetet är kortvarigt och erbjuds med kort framförhållning medföra problem med exempelvis barnpassning eller kommunikationsmöjligheter vilket i så fall ger att personen har rätt att tacka nej och samtidigt behålla sin a- kassa.

Med vänliga hälsningar,

Elias Himsel
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom A-kassan (44)
2020-12-09 Ska min semesterersättning ingå i arbetslöshetsersättningen?
2020-12-06 Rätt till ersättning från arbetslöshetskassan om man säger upp sig själv?
2020-12-01 Arbetslöshetsförsäkring - Hur ser villkoren ut?
2020-11-30 Inte nöjd med beslut om A-kassa, vad kan jag göra?

Alla besvarade frågor (92315)