Besöksförbud

Kan man i egenskap som anhörig eller god man begära besöksförbud åt den drabbade? Problemet är att min syster är psykiskt sjuk och därför oberäknelig. Hon trakasserar vår mamma utan hänsyn till att mamma är gammal och sjuk. Mamma mår psykiskt dåligt av detta och har nyligen fått vård pga av att hon mått dåligt inte kännt för äta pga omständigheterna. Jag vill få stopp på detta. Kan jag driva detta utan att det belastar min mamma allt för mycket?

Lawline svarar

Hej. I 1 § i lag ( 1988:688) om besöksförbud se här https://lagen.nu/1988:688 regleras att besöksförbud får meddelas för bland annat om risk för allvarliga trakasserier finns. Vid bedömningen av om sådan risk föreligger skall särskilt beaktas om den mot vilken förbudet avser gälla har begått brott mot den andra personens liv, hälsa, frihet eller frid. Enligt 7 § prövas frågan om besöksförbud av allmän åklagare och tas upp på begäran av den som förbudet avser skydda eller när det annars finns anledning till det. Enligt Karnovs lagkommentarer anges att av bestämmelsen följer att en fråga om besöksförbud kan tas upp inte bara på begäran av den som förbudet skall skydda utan även på begäran av någon annan eller av åklagaren på eget initiativ. Du kan alltså om du vill tipsa åklagaren om situationen och be han pröva det. Med vänlig hälsning
Thor-Amadeus MorillasRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”