FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt05/08/2006

Åklageren vill inte överklaga tingsrättsdom

Som målsägare förlorade jag i tingsrätten dels för att de åtalade ljög i rätten, dels för att inte alla parter blivit hörda. De var också åtalade för övergrepp i rättssak då de ringt och hotade, polisen fick lov att kontrollera inkommande samtal men det har ej gjorts så det ogillades av brist på bevis. av den anledningen ogillades även skadeståndskravet. Åklagaren vill inte överklaga. Kan tillägga att jag fick tillbringa 3 timmar på operation då en flaska skar upp ett stort sår vid ögat. Hur överklagar man själv och hur stor är chansen.

Lawline svarar

Jag förstår att det måste kännas oerhört tungt och kränkande att förlora ett mål av det här slaget. Tyvärr slår rättssäkerheten åt två håll. De rättssäkerhetsgarantier vi har och som gör att vi inte riskerar att dömas oskyldigt gör att det i andra fall kan bli väldigt svårt att hitta tillräckliga bevis för att sätta dit skyldiga brottslingar. Din fråga rör det processuella förfarandet i rättegångar. Dessa regler finns i RB som du hittar http://www.lagen.nu/1942:740 . Om åklagaren bestämmer sig för att inte överklaga finns det två sätt för målsägaren att driva saken vidare. Det första är att begära att en överåklagare tittar på målet. Om han eller hon bedömer att saken bör drivas vidare kan denne antingen själv överklaga tingsrättens dom eller ge lägre åklagare i uppdrag att överklaga. Överåklagarens beslut kan i sin tur överklagas till riksåklagaren. Denna typ av omprövning kan man utläsa ur RB 7:5 i kombination med RB 7:2. Detta är absolut någonting jag rekommenderar att göra så fort som möjligt i ditt fall. Ett annat sätt är att själv ta över åtalet och driva saken med enskilt åtal istället för det allmänna åtalet som drivs av staten. Du har rätt att göra det eftersom åklagaren har valt att inte överklaga tingsrättens dom (RB 20:8 2 st.). Nackdelen är att det finns risk för du får ta samtliga rättegångskostnader om du förlorar (RB 31:8). Jag råder dig därför att vara försiktig. När det gäller dina chanser att vinna är det väldigt svårt att uttala sig utan att vara mer insatt i målet. Särskilt för mig som saknar praktisk erfarenhet från fältet. Att brottslingarna i det här fallet försöker ljuga så trovärdigt som möjligt är väl tyvärr något du får utgå från. När det gäller polisens agerande kanske du kan prata med dem en gång till och överväga en anmälan till justitieombudsmannen (JO). Att inte alla parter har hörts verkar märkligt men jag vet för lite om omständigheterna för att kunna säga något konkret. Om åklagaren har gjort bedömningen att han eller hon inte har bevis nog för att styrka brotten i hovrätten är det dock tyvärr inte orimligt att anta att du också skulle få jobba i uppförsbacke. I alla avseenden råder jag dig att konsultera en advokat innan ett eventuellt enskilt åtal.
Love Wilén-ÖrnulfRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo