jämkning bodelning

FRÅGA
"Äktenskapsförord för ett tryggt förhållande" kan man läsa i rubriker. För mig innebar det motsatsen. Bakgrund i korthet: 1984 köper jag o min sambo ett hus för 300 000 kr. Sambon får ihop t kontantinsats på runt 20 000 kr resten tar vi lån på där jag står som medlånetagare. Jag står dock ej på lagfarten. Vi betalar solidariskt för husets lån och amorteringar och andra omkostnader. Vi får 2 barn och efter 6 år gifter vi oss. Min man kom då med ett äktenskapsförord där det kort o gott stod att var och en ägde sitt. Ingenting preciserat. Jag tyckte inte alls om det där och förstod inte riktigt innebörden men skrev på utan att rådfråga. Vi bor sammanlagt i 11 år i huset innan jag vill skiljas. Min man kommer då och viftar med äktenskapsförordet och någon bodelning gjordes aldrig. Min man ansåg att allt var hans. Så bodelningen bestod i att jag fick i princip ta mina kläder och gå. Efter nåt år kom jag över chocken men nu har det väckts till liv igen. Min fd ringer o säger att han sålt huset och behöver min underskrift till inskrivningsmyndigheten. Han säger att det är några nya regler men förklarar inte närmare. Han har väldigt brått och vill att mäklaren ska komma förbi mig med pappren. Nu har jag lärt mig att inte skriva på något som jag inte förstår eller vet konsekvenserna av. Jag kontaktar inskrivningsmyndigheten som säger att de saknar en bodelning. De bryr sig inte om att han står ensam på lagfarten eller äktenskapsförord. De säger att det är vår gemensamma bostad och den ingår inte i det här fallet. Det är heller inget särskilt nytt utan sen 1998 blev det så här. Det tänds ett hopp för mig nu!! Vad ska jag göra? Begära bodelningsman? Söka jämkning för avvittring och hävda oskäligt resultat? Det är ju ett högst oskäligt resultat. I 11 års tid är jag med och finansierar husets ekonomi, skötsel mm och sen får jag bara gå. Vem kan hjälpa mig att komma vidare?
SVAR
Hej

För att belysa juridiken i fallet så ger jag dig även en kort genomgång av det grundläggande vid skilsmässa och äktenskapsförord.

Vid bodelning så delas egendom upp i giftorättsgods samt enskild egendom.
Rättsverkan eller innebörden av att egendom är giftorättsgods är att den skall ingå i bodelning enligt äktenskapsbalken 10 kapitlet 1§ se här (här). Enskild egendom är sådan egendom som inte skall ingå i bodelningen det vanligaste sättet att omvandla giftorättsgods till enskild egendom är genom att skriva ett äktenskapsförord ÄktB 7 kap 1§.

För äktenskapsförord så återfinns formkraven i ÄktB 7 kapitel 3§ 2 st.
Möjligheterna att jämka vid bodelning finns i 12 kapitlet ÄktB och när det gäller äktenskapsförord så är det 3§ som berör ämnet.

Avgörande vid bedömning om ett äktenskapsförord är oskäligt är dess villkor. Om ett villkor är oskäligt med hänsyn till sitt innehåll (att du går lottlös ut från ett äktenskap där du står på lån för huset och har betalt lika med din föredetta), omständigheter vi förordets tillkomst samt senare inträffade omständigheter.

Jämkning enligt 12 kap 3§ ÄktB skall enligt förarbeten tillämpas restriktivt och utgångspunkten kommer vara att avtalet är ett uttryck för er gemensamma vilja som makar. Här verkar dock äktenskapsförordet vara fullkomligt snedvridet och lämna dig lottlös.
Jämkning skall enligt doktrin (juridisk litteratur)särskilt komma ifråga om oskäligheten i äktenskapsförordet förelåg redan då det upprättades.
Samt då förordet missgynnar en part i väsentlig mån (som i dit fall) och det leder till en betydande snedfördelning av egendomen.

Regeln är särskilt utformad för att hindra att en make skall bli helt lottlös pågrund av förordet (som i ditt fall). (se proposition 1986/87:1 s192 ff samt LU 1986/87:18 s 19 ff)

Paragrafen prövades första gången i rättsfallet:
NJA 1993 s 583 _där makar med två barn varit gifta i elva år och sedan skilde sig. Mannen hade föreslagit att äktenskapet skulle fortsätta men med äktenskapsförord om fullständig skillnad på egendom (som i dit fall)
Tillslut förlorade kvinnan i högsta domstolen men Justitieråden var oeniga och det blev rösterna 3 mot 2 som fällde avgörandet. anledningen till att det blev detta resultat var att förordet ej var oskäligt då det skrevs.

Sammanfattningsvis tycker jag att du skall försöka att få förordet ogiltigförklarat eller jämkat samt att du skall skaffa en advokat som kan företräda dig och ge en mer rutinerad bedömning av situationen. det jag kan konstatera är att det i vartfall är värt att söka en advokat.

lycka till !

med vänliga hälsningar

Klas Eklund
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1288)
2022-01-13 Avtala bort giftorätten
2022-01-10 Kan man köpa en lägenhet utan att få godkännande från sin man?
2021-12-31 Hur gifter man sig i Sverige?
2021-12-27 Kan min make vid äktenskapsskillnad få rätt till huset som är min enskilda egendom?

Alla besvarade frågor (98498)