Gåvovillkor om enskild egendom

2010-02-25 i Gåva
FRÅGA
Jag har givits en gåva i form av enskild egendom och att även avkastning skall tillgodaräknas. Äktenskapsförord har inlämnats , dock upptäckte jag att raden om avkastning inte fanns med (missade det ). Kvarstår villkoret i gåvobrevet eller kan man räkna med att det nu helt har försvunnit med det nya registrerade äktenskapsförordet?
SVAR
Hej!

Enligt Äktenskapsbalken 7 kap. 2 § 2 p. är enskild egendom sådan egendom som make får i gåva med villkor om att denna ska vara just enskild. Faktumet att gåvan på detta sätt är villkorad gör att rättsverkningarna som givaren söker, alltså att egendom ska vara enskild, uppstår omedelbart. Med andra ord behöver man inte i äktenskapsförord, ännu en gång, förordna om att just denna egendom ska vara enskild. Visserligen kan man komma i den situationen att det måste bevisas att en gåva är villkorad på detta sätt. Av den anledningen väljer man ofta att upprätta ett gåvobrev, där villkoret framgår, som undertecknas av givare och mottagare.

Vad gäller avkastning av gåva är huvudregeln (vilken man finner i ÄktB 7 kap. 2 § 2 st.) att denna är giftorättsgods. Undantaget är om det i äktenskapsförord, gåva eller testamente särskilt angetts att också avkastningen ska vara enskild. I ditt fall är även avkastningen reglerad i gåvovillkoret, varför detta gäller framför huvudregeln.

I enlighet med det ovan sagda är det konkreta svaret på din fråga; ja, villkoret är fortsatt gällande. Att ni har reglerat gåvan i äktenskapsförord torde för det första inte påverka egendomens status som enskild egendom, då denna status uppstod redan vid gåvotillfället. Lika lite påverkas villkoret om avkastningen av det registrerade äktenskapsförordet.

Mvh
Oscar Rydén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?