Stämpelskatt - gåva eller köp

Min mor skall överlåta en jordbruksfastighet på mig och det skall inte räknas som förskott på arv i förhållande till mina syskon. Hur kan de kompenseras på bästa sätt? Som jag har förstått det så kan ett viss vederlag utgå som motprestaion till gåvan utan överlåtelsen skall betraktas som ett köp. Hur gör man då för att på ett lagligt sätt undvika stämpelskatt? Inom vilka gränser måste reverser och annat vara? Som svar på en liknande fråga fick vederbörande detta svar från er, och som jag inte blev riktigt klok på: [...Det finns inget lagligt sätt att köpa ett hus och få förvärvet klassificerat som gåva. Om det fanns ett sådant så skulle staten ha mycket svårt att få in skatt vid fastighetsköp. Även om det sannolikt inte är så svårt att få det att se ut som en gåva kan tips om detta inte lämnas här då metoden i...] Jag får verkligen inte ihop detta!

Lawline svarar

Hej! Vilka förvärv av fast egendom som är stämpelskattpliktiga framgår av 4 § lagen om stämpelskatt. Se https://lagen.nu/1984:404#P4S1 . Stämpelskatt utgår för bland annat köp och byte medan gåvor är fria från stämpelskatt. När man bedömer om ett förvärv är en gåva eller inte spelar det inte någon roll vilken beteckning man ger den. Det ska bedömas efter vad det rent faktiskt är och hänsyn ska tas till samtliga omständigheter. I 5 § lagen om stämpelskatt. Se https://lagen.nu/1984:404#P5S1 . Finns en regel som stadgar att ett förvärv alltid anses vara köp om ersättningen är minst 85 % av taxeringsvärdet på fastigheten. Denna regel har dock Högsta domstolen (HD) slagit fast att man inte kan läsa motsatsvis. Se https://lagen.nu/dom/nja/2008s1129 . Det anses alltså inte vara en gåva bara för att det understiger 85 %. HD säger vidare att för att det ska anses vara en gåva ska förmögenhetsöverföringen ”skett frivilligt från den givande partens sida och att syftet är att gynna den mottagande parten. Det är således nödvändigt att det finns en benefik avsikt (gåvoavsikt) hos givaren ” Det finns några rättsfall på området, se ex. https://lagen.nu/dom/rh/2003:38 . I rättsfallet säger Svea hovrätt att förvärvet ska klassificeras som gåva även fast de hade betecknat det som ett köp. Hovrätten fäster särskilt stor vikt vid att ersättningen med god marginal understiger 85 %, att förvärvarna är barn till överlåtaren samt att ersättning betalats genom utfärdande av en revers. Mycket talar alltså för att stämpelskatt inte ska utgå om förvärvet är en gåva och du övertar skulder på fastigheten och/eller betalar en eventuell köpeskilling med en revers. Så länge det sammanlagda värdet inte uppgår till 85 % av fastighetens taxeringsvärde. Vänligen
Bo OlssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”