Uppsägningstid hyresavtal

Hej! Min far har precis blivit utslängd (med våld) ur sin sambos bostadsrätt (som hon äger). De har bott ihop i 15 år och den nuvaranden lägenheten är inköpt för några månader sedan. Sambolagen har de avtalat bort. Har hon rätt att göra så här (han betalar t.ex. hälften av hyra/drift)? Har han inte rätt att bo kvar några månader till dess att han kan skaffa ny bostad?

Lawline svarar

Tack för din fråga! Enligt 9 § Sambolagen råder det mellan sambos avtalsfrihet, med undantag för viss rätt för sambo att enligt 22§ SamboL överta gemensam bostad i samband med att samboförhållandet upphör. Då du i din fråga angivit att lägenheten tillhör din fars sambo är denna paragraf inte tillämplig. I andra stycken i 9 § SamboL anges vilka formkrav som gäller för att avtalet skall vara giltigt. Då din far bor i sin sambos lägenhet samt betalar hyra(halva hyran) för detta blir förhållandet mellan din far och hans sambo avseende boendet att se som att hyresförhållande, varför Hyreslagen är tillämplig. Din far har bott ihop med sin sambo i 15 år men endast under några månader i den aktuella lägenheten. Huvudregeln är dock att hyresavtal gäller på obestämd tid och att sådana avtal måste sägas upp för att upphöra att gälla, se 3 § HL. För hyresvärden, alltså din fars sambo, gäller då enligt 4 § ,1 punkten HL en uppsägningstid på tre månader, om inte längre uppsägningstid avtalats. Viktigt att poängtera är att Hyreslagen enligt 1 § , 5 stycket HL är tvingande till hyresgästens fördel. En intern överrenskommelse mellan din far och hans sambo som strider mot hyreslagens bestämmelser är således utan verkan och ett sådant avtal kommer därför att åsidosättas. Din far har alltså rätt att bo kvar under uppsägningstiden om tre månader. Förlängning av hyresavtalet blir enligt 45 §,3 punkten HL inte aktuellt, då din far bor i hyresvärdens egen bostad. Med vänlig hälsning,
Louise Albertson - WittingRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”