Upphävande av ett samäganderättsavtal

Set finns ett samägandeavtal för en fastighet där man skrivit in att för förfogande och förvaltning av fastigheten krävs majoritetsbeslut. Innebär detta att en majoritet kan häva samägandeavtalet?

Lawline svarar

Hej! Ett samäganderättsavtal är ett avtal som vilket som helst. Finns det inte någon klausul om upphävande av avtalet eller om att avtalet ska löpa på viss tid så löper avtalet på obestämd tid. Ett avtal kan då upphävas med alla avtalsparters samtycke eller om avtalet är ogiltigt på avtalsrättslig grund. Regler om avtals ogiltighet stadgas i 3 kap. avtalslagen. Se https://lagen.nu/1915:218#P28S1 . Klausulen i ert samäganderättsavtal reglerar endast frågan om förfogande och förvaltning av själva fastigheten. Detta innebär inte att man kan häva avtalet med ett majoritetsbeslut. Vänligen
Bo OlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Samägandeavtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”