Äktenskapsförords giltighet

Hej Min far har gift om sig med en annan kvinna än min mor. Han gifte sig 2001 och i samband med giftermålet skrev ett testamente samt äktenskapsförord. De skilde sig 2005 för att igen gifta sig 2006. Inget nytt äktenskapsförord har skrivits. Har det någon verkan?

Lawline svarar

Hej! I och med att äktenskapet upplöstes genom dom som vann laga kraft år 2005 så upphörde även de rättsverkningar som äktenskapet förde med sig, däribland äktenskapsförordet. Äktenskapsförordet är alltså inte längre gällande mellan makarna, de får upprätta ett nytt om de vill ha ett gällande äktenskapsförord sig emellan. Reglerna om detta finns i äktenskapsbalken 7 kap 3 § se https://lagen.nu/1987:230#K7P3S1 här. Det ska upprättas skriftligen och undertecknas av makarna, därefter ska det lämnas in till Tingsrätten. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning, Emma Bengthsson
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning