FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt16/02/2010

Överlåtelseförbud vid gåva

Hej, Jag och min bror äger (50/50) genom gåva från vår gemensamma far en sommarstuga. Vi vill båda två (jag och min bror) sälja huset eftersom vi inte använder det. I gåvobrevet står det att vi inte får sälja huset så länge vår far lever, eller utan hans skriftliga samtycke. Han vill inte att vi säljer det. Finns det något sätt att kringgå detta gåvobrev och sälja ändå? Vi vill ju inte äga ett hus som vi inte använder och bara behöver betala för underhållet, mm. Vad händer om vi skulle sälja huset ändå? Vore hemskt tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej Giltigheten av överlåtelseförbudet Huvudregeln vid gåva av lös egendom är att om ni tagit emot gåvan med överlåtelseförbudet så är ni också bundna av det. Om sommarstugan utgör fast egendom (vilken den gör om marken som sommarstugan står på också ingår) är jordabalkens (JB) regler tillämpbara. Enligt 4 kapitlets 3 och 29 §§ är ett krav för överlåtelseförbudets giltighet att det är intaget i gåvohandlingarna. Som jag förstått förutsättningarna är detta precis vad som skett. Det finns en möjlighet att sätta föreskrifter i gåvobrev åt sidan med stöd av 36 § avtalslagen om föreskriften inskränker gåvotagarens handlingsfrihet i allt för hög utsträckning. Om detta är möjligt i ert fall kan jag inte svara på, men sannolikt är utrymmet för detta begränsat. Huvudregeln är som sagt att om ni tagit emot gåvan med överlåtelseförbudet så är ni också bundna att det. Vad händer om ni säljer huset ändå? Om överlåtelseförbudet är utformad som ett villkor för gåvans bestående innebär det att er far kan återta sommarstugan om ni bryter mot villkoret. Har sommarstugan redan sålts kan ni istället tvingas att betala en summa motsvarande sommarstugans värde till er far. För fast egendom framgår detta av 4 kapitlet 30 § JB. Om inte överlåtelseförbudet sanktionerats genom att det gjorts till ett villkor för gåvans bestående kan ni istället bli skadeståndsskyldiga gentemot er far. Detta är emellertid en ineffektiv sanktion eftersom det då faller på er far att påvisa vilken skada (ex. utgifter) han drabbats av genom att ni inte respekterat överlåtelseförbudet. Sammanfattningsvis är det inte möjligt för mig att fullt ut bedöma era möjligheter att sätta överlåtelseförbudet åt sidan eller effekterna för er av att inte följa det, men i värsta fall kan det innebära att gåvan återgår eller att ni tvingas utge värdet av sommarstugan till er far. Med vänliga hälsningar,
Elias HimselRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”