FrågaSKATTERÄTTReavinstskatt15/02/2010

Försäljning av fastighet under taxeringsvärdet

Hej, min mor äger en fastighet som eventuellt kommer att köpas av mig. Nu råkar det vara så att den är ganska högt taxerad. Jag har hört att om köpeskillingen är under en viss procent (75%) av taxeringsvärdet så behöver min mor ej skatta för försäljningen, det räknas då som gåva och jag övertar då i detta fall skatteskyldigheten vid en eventuell försäljning av mig i framtiden. Stämmer detta?

Lawline svarar

Hej! Avgörande för din fråga är om transaktionen mellan dig om din mor klassas som ett köp eller en gåva. Om det är en gåva tillämpas kontinuitetsprincipen i 44 Kapitlet 21 § Inkomstskattelagen (https://lagen.nu/1999:1229) och du inträder i din mors skattemässiga situation och hon betalar ingen skatt då det inte rör sig om en av avyttring i enlighet med samma kapitels 3 §. Av bland annat rättsfallet RÅ 81 1:29 följer att för fastigheter tillämpas den så kallade helhetsprincipen när det gäller transaktioner som är en blandning mellan gåva och köp. Denna innebär att om ersättningen understiger taxeringsvärdet anses hela köpet vara en gåva och kontinuitetsprincipen från ovan tillämpas. För att transaktionen skall räknas som en gåva krävs även gåvoavsikt men en sådan presumeras då transaktionen sker mellan närstående som i ert fall. Lycka till! Med vänlig hälsning Tobias
Tobias AnderssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Reavinstskatt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000