Ingående av försäkringsavtal

2010-02-14 i Anbud och accept
FRÅGA
Hej, Jag hade min bil ute på annons på blocket, men fick den aldrig såld via blocket, har dock lyckats att sälja bilen nu genom en tidningsannons. Nu har jag fått en faktura från if för begagnatförsäkring från blocket, som jag aldrig tecknade, -det var en säljare från blocket som ringde till mig och informerade mig om försäkringen och jag sa att jag ville få hem information om den först, men jag skrev aldrig under och betalade aldrig. Jag undrar nu om jag är skyldig att betala försäkringen i allafall, trots att jag aldrig har skrivit under några papper? Mvh
SVAR
Hej!

Jag förstår din fråga som en undran om ett avtal har ingåtts mellan dig och IF. Av den svenska avtalslagen framgår att avtal ingås genom ett anbud (i ditt fall säljarens erbjudande) i kombination med en accept (om du hade tackat ja till hans anbud). Utifrån din beskrivning föreligger inte de grundläggande förutsättningarna för att ett avtal skall ha ingåtts.

Detta är dock inget ovanligt. Det som är riktigt väsentligt i ditt fall går däremot inte att läsa i avtalslagen: den som påstår att ett avtal föreligger är skyldig att bevisa det. Försäkringsföretaget har alltså bevisbördan för att du ingått ett avtal och utan exempelvis ett inspelat samtal eller något skriftligt medgivande från din sida kan det bli problematiskt för dem.

Rent juridiskt har jag därför svårt att se att du har någon skyldighet att betala avgiften. I praktiken kan dock IF fortsätta hävda att ett avtal ingåtts och att du är betalningsskyldig. I sådana fall skulle jag rekommendera dig att vända dig till konsumentvägledningen i din kommun eller till Allmänna Reklamationsnämnden.

Av din fråga framgick inte hur länge sedan det var som du fick hem pappren. Det kan vara värt att poängtera att du skulle kunna spara dig eventuella bekymmer genom att helt enkelt häva det avtal som IF menar har ingåtts. Du har enligt 9-10§§ distansavtalslagen rätt till det inom 14 dagar från det att avtalet ingicks.

Jag såg också att du av misstag skickat in din fråga två gånger. För att ingen annan skall dubbeljobba med ett annat svar så svarar jag också på den och hänvisar till det här svaret.

Hoppas du känner att du har fått hjälp!

Vänligen

Joel Dahlquist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (351)
2021-12-03 Kan man ingå avtal med en kund genom SMS?
2021-11-30 Finns bindande avtal fastän man inte uttryckligen sagt "ja"?
2021-11-29 Är jag tvungen att betala för en tjänst jag inte har beställt?
2021-11-17 Kan företag ta betalt så fort jag gett dem mina uppgifter?

Alla besvarade frågor (97694)