FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt29/10/2006

Materialkostnad vid entreprenad

Hej! Vi började bygga vårt ekologiska hus för 3 1/2 år sedan. Då hade vi en bekant som kallade sig byggmästare som entrepenör. Efter att bygget kommit till taket insåg vi att det inte fungerade att ha honom kvar då mycket blev fel och kostnader sköt i höjden. Nu till frågan. Vår entrepenör beställde lekablock till vårt hus. Han tog även betalt för dem av oss. Dessutom har han beställt annat material, bl.a. bruk av samma firma. Tydligen har de inte fått betalt av honom för nu skickar de sedan två år tillbaka räkningar till oss. Vi bestrider dem för att de inte stämmer med det överenskomna priset. Dessutom krånglas det hela till med att grannen gjorde beställningar till sitt hus tillsammans med vårt i överenskommelse med entrepenören. Vi har nu sagt till lekablocksleverantören att han får skicka fodringarna till entrepenören. Denne har enligt rykte gått i konkurs. Lekablocksleverantören är mycket arg på oss och hotar med rättsliga åtgärder. Vi menar att han gjort ett avtal med entrepenören och således borde vända sig till honom. Har vi rätt? De saker som grannen beställt åt oss i sitt namn på uppdrag av entrepenören, blir han betalningsskyldig om vi inte vill betala? Eftersom vi inte velat sätta grannen på pottkanten har vi försökt reda ut detta och hitta en lösning men sen vi hittat kvittot å en del av kraven, pengar vi skickat till entrepenören har vi hänvisat kraven till honom. Är det rätt? På den första räkningen står vi som fakturaadress och leveransadress men entrepenören som referens och beställare. En röra som jag hoppas ni kan reda ut lite. Tack

Lawline svarar

Hej, Situationen du beskriver verkar komplicerad och det finns inte enbart ett sätt på vilken den kan klaras upp. Anledningen härtill är att det råder avtalsfrihet mellan parter i Sverige. Detta betyder att det till stor utsträckning står parterna fritt att avtala om vad de vill. Eftersom du ej nämnt något om vad som står i avtalet mellan dig och entreprenören framställer jag här nedan det enligt mig mest troliga sätt på hur situationen skall ses. Ur din fråga kan jag läsa att du med stor sannolikhet i lagens mening betecknas som konsument. Vidare antar jag att den s k byggmästare utför entreprenaden i egenskap av näringsidkare. Därför är konsumenttjänstlagen tillämplig i detta fall. (Se lagen http://www.lagen.nu/1985:716 .) Konsumenttjänstlagen är tvingade till konsumentens fördel. Detta betyder att villkor i avtalet mellan er som är till nackdel för dig är ogiltiga (se lagens 3 §). Däremot är villkor som är betungande för näringsidkaren tillåtna. I vissa frågor har dock lagstiftaren lämnat åt parterna att fritt få besluta hur saken skall lösas. Frågan om material är en sådan. Enligt 4 § 2 st skall dock, om inte annat avtalats, näringsidkaren tillhandahålla materialet. I sådant fall skulle entreprenören själv ha betalat för detta och du borde då inte vara betalningsskyldig. Firman måste i stället rikta sina anspråk mot entreprenören, oavsett om denne skulle råka befinna sig i konkurs eller inte. Enligt principen om avtalets subjektiva begränsningar kan man nämligen inte vända sig med anspråk mot någon annan än sin avtalspart (d v s firman kan inte kräva betalning av annan än entreprenören). Skulle det dock vara så att ni överenskommit att du skall stå för materialkostnaderna själv är du med stor sannolikhet skyldig att betala fakturorna. Din betalning till fel borgenär (d v s betalningen till entreprenören) är nämligen i ett sådant fall inte giltigt mot den rättmätige borgenären (d v s firman). I detta fall kan du emellertid vända dig till entreprenören med ett regresskrav, d v s ett krav på att återfå den summa du felaktigt betalat ut till honom. När det gäller grannen borde det ligga till på samma sätt, så länge även denne hade ett avtal med entreprenören. Om avtal inte fanns och om grannen gjort en beställning i eget namn av firman så är han köprättsligt skyldig att betala för varorna. Senare kan denne utkräva betalning av dig för de varor han köpt för din räkning. Har grannen avtalat med entreprenören om att det skulle vara denne som skulle betala för varorna, så kan grannen även framställa sina anspråk där. Som du ser blir mitt svar rörigt eftersom jag inte känner till de exakta förhållandena. Jag hoppas dock att jag har hjälpt till att reda ut saken åtminstone till viss del. Med vänlig hälsning,
Elzbieta KaczorowskaRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000