Vad räknas som företagshemlighet?

FRÅGA
Hej, jag jobbar för tillfället på ett företag som har hand om betalningar. Företagets VD och andra i företaget har under hela min anställning nyttjat en tjänst från en av företagets kunder utan att betala för denna. När företaget i fråga anade oråd förfalskade man uppgifter för att dölja detta. Jag ämnar inte försätta min anställning men har i mitt kontrakt en klausul som säger att jag kan krävas på skadestånd om jag avslöjar företagshemligheter. Min fråga är om detta kan räknas som en företagshemlighet?
SVAR
Hej,

Jag utgår i mitt svar ifrån att Du arbetar i ett privat bolag. Först definierar jag vad som har skett och sen fortsätter en definition av företagshemlighet.

Att förfalska uppgifter kan vara bedrägeri enligt Brottsbalkens 9 kapitel, paragraf 1, här. Eftersom att nyttjandet av tjänsten pågått under en längre tid så är det troligen inga små belopp det rör sig om, och då blir inte den lägre varianten av bedrägeri; bedrägligt beteende, användbar. Att använda en kunds tjänster utan att betala är troligen också avtalsbrott gentemot kunden, vilket brukar innebära skadestånd till avtalsparten.

Det finns en lag som reglerar företagshemligheter, här. Företagshemligheter är information som kan användas av konkurrenter, t.ex. ritningar, tekniska beskrivningar, kundregister, etc. Enligt 2 § är det bara "obehöriga angrepp" på företagshemligheter som kan innebära ansvar för den anställde, i vissa situationer får fri debatt och yttrandefrihet väga tyngre än skydd av företagshemligheter. Som ett exempel på vad som inte är obehörigt är att avslöja något som kan vara ett brott. Om företeelsen i efterhand skulle visa sig inte vara ett brott, så skall anmälaren inte stå till svars om han hade grundad anledning att tro att det var ett brott. Det är också lagligt att avslöja allvarliga missförhållanden i ett företag, exempel på sådana kan vara att företaget smutsar ned miljön eller inte följer arbetslagstiftning. Missförhållandet bedöms i varje enskild situation.

Förutom företagshemligheter så anses ditt anställningsavtal underförstått innebära en lojalitetsplikt mellan Dig och Din arbetsgivare. Lojalitetsplikten innebär en tystnadsplikt som är högre desto högre ställning Du har inom företaget. I rättsfallet AD (Arbetsmarknadsdomstolen) 1986:95 slog domstolen fast att mindre missförhållanden först skall påtalas till arbetsgivaren, endast vid grava missförhållanden så får anställda gå direkt till en myndighet och anmäla.

Jag kan inte ge Dig ett exakt svar på om den situation Du beskriver kommer att dömas som bedrägeri eller som avslöjande av företagshemlighet, men jag hoppas att den information Du nu fått kan hjälpa Dig vidare. För vidare läsning kan jag rekommendera "Arbetsrätt" av Mats Glavå, kapitel "Lojalitetsplikt".

Vänliga hälsningar
Anna Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (563)
2019-06-15 Är arbetsgivaren skyldig att meddela varför en tidsbegränsad anställning inte förlängs?
2019-06-14 Arbetsgivare som inte ger anställning efter praktik
2019-06-13 Får man be på arbetstid?
2019-05-25 Arbete i varm temperatur

Alla besvarade frågor (69981)