Avtalsrätt

2010-02-06 i Anbud och accept
FRÅGA
Hej! En kille erbjöd sig att sälja sin soffa till mig den 15e juli genom telefon. Den 18e juli svarar jag genom sms att jag är intresserad av köpet. Nästan 2 veckor senare svarar han att han redan sålt soffan och inte sett mitt sms. Nu är jag självklart besviken och undrar vad jag har för rättigheter i den här situationen?
SVAR
Hej!

Huvudregeln är att muntliga anbud måste antas omedelbart för att inte förfalla (AvtL 3§ sista st). Med andra ord skulle säljarens erbjudande om att sälja soffan endast kunna leda till ett avtal om du accepterat erbjudandet vid telefonsamtalet, förutsatt att ni inte kommit överens om att du skulle få en viss betänketid. Detta är alltså den avtalsmässiga aspekten av din fråga. Om ni inte kom överens om någon betänketid förfaller erbjudandet, och ditt svar tre dagar senare skulle alltså innebära ett nytt anbud och inte en accept på det tidigare erbjudandet. Eftersom inget avtal verkar ha slutits vid det första tillfället har du inga rättigheter gentemot köparen.
Sett ur en avtalsrättslig synvinkel är det ovan anförda svaret det bästa jag kan ge. Möjligen skulle svaret kunna förändras om säljaren var en näringsidkare men troligtvis skulle slutsatsen bli den samma.

Nils Andersson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (351)
2021-12-03 Kan man ingå avtal med en kund genom SMS?
2021-11-30 Finns bindande avtal fastän man inte uttryckligen sagt "ja"?
2021-11-29 Är jag tvungen att betala för en tjänst jag inte har beställt?
2021-11-17 Kan företag ta betalt så fort jag gett dem mina uppgifter?

Alla besvarade frågor (97694)