Löneanspråk

Hej, Jag har arbetat extra i en butik som nu går i konkurs (jag fick besked idag) och har tre innestående löner + 1,5 års semesterersättning som jag nu fått veta att arbetsgivaren inte har för avsikt att utbetala. Anställningsavtal lyckades jag aldrig få till stånd (skäl till att jag under hösten självmant sade upp mig) men lyckades efter tjat få ett betyg där det framgår hur länge jag har arbetat samt har löfte om utbetalning och vilka summor det gäller i sparade mail. Vad kan jag göra för att få mina pengar? (Och de andra anställda som är i samma situation)

Lawline svarar

Hej Ett anställningsavtal är vad man brukar kalla för ett konsensualavtal, vilket innebär att det räcker med att parterna är överens för att ett anställningsavtal skall ha uppkommit. Att du inte fått ett anställningsbevis behöver alltså inte ha någon betydelse för dina möjligheter att kräva betalt så länge du kan styrka dina anspråk på annat sätt. Ett bolag (även fysiska personer kan försättas i konkurs, men det är ovanligt) går i konkurs om det föreligger en betalningsoförmåga och denna inte bara är tillfällig. Vid en konkurs skall en konkursförvaltare utses och det är hans uppgift att se till att bolagets borgenärer (dvs, alla som vill ha betalt av bolaget) får betalt. Tyvärr är det oftast så att skulderna överstiger tillgångarna i en konkurs och möjligheterna till full betalning är därför ofta små. Vad gäller löneanspråk är möjligheterna att få dessa utbetalda goda under förutsättning att tiden för intjänandet (dvs. tiden du arbetade, inte datumet då lönen skulle utbetalts) inte sträcker sig längre tillbaka i tiden än 3 månader innan konkursansökan. Löneanspråk (även semesterlön) under denna period omfattas nämligen av den statliga lönegarantin, vilket innebär att konkursförvaltaren kan ansöka om att Länsstyrelsen skall betala ut löneanspråken för perioden. De löneanspråk som grundar sig på arbete du utfört längre tillbaka i tiden än 3 månader före konkursansökan är oprioriterade. Det innebär att de tillhör den grupp av fordringar som utbetalas efter många andra fordringar och därmed är risken stor att det inte blir någon utbetalning alls eftersom konkursboets tillgångar inte räcker till. Konkursförvaltaren har i uppgift att se till att alla borgenärer får så stor utdelning som möjligt i konkursen. Det innebär att du i princip inte behöver göra någonting. En förutsättning är förstås att konkursförvaltaren känner till dina löneanspråk och med tanke på att du inte fått något anställningsbevis är det därför en god idé att informera konkursförvaltaren. Tilläggas kan att det ibland kan bli aktuellt med ett så kallat bevakningsförfarande, men det är i så fall något som konkursförvaltaren kan berätta mer om. Konkursförvaltaren utses av rätten, så du kan vända dig till tingsrätten för att ta reda på vem du ska kontakta. Med vänliga hälsningar,
Elias HimselRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Konkurs? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”