Avtal - muntligt anbud och accept

2010-02-03 i Anbud och accept
FRÅGA
Hej! En kille erbjöd sig att sälja sin soffa till mig den 15e juli genom telefon. Den 18e juli svarar jag genom sms att jag är intresserad av köpet. Nästan 2 veckor senare svarar han att han redan sålt soffan och inte sett mitt sms. Nu är jag självklart besviken och undrar vad jag har för rättigheter i den här situationen?
SVAR
Hej

Av 1 § avtalslagen följer att *anbud är bindande* om inte annat stadgas i lagen eller har avtalats mellan parterna. I 3 § 2 st. följer emellertid att *anbud som avges muntligen måste accepteras genast*, annars förfaller anbudet och den som avgivit det är inte längre bunden vid sin utfästelse. Om ni vid telefonsamtalet alltså inte kom överens om någon acceptfrist, förföll anbudet och säljaren har alltså haft full rätt att sälja till någon annan.

Om ni emellertid kom överens om att du skulle få *anstånd med att lämna svar* (se lagtexten i 3 § 2 st. avtalslagen), har säljaren varit bunden vid anbudet under denna tid. Bindande köpeavtal uppkom i så fall då säljaren mottog ditt SMS med svaret under förutsättning att du skickade det inom den överenskomna svarstiden.

Risken för att ditt SMS inte nått säljaren, torde dock ligga på dig som skickat det enligt principen om att *meddelanden går på avsändarens risk* (jfr. 40 § avtalslagen, som inte gäller i ditt fall). Bevisbördan för att meddelandet kommit säljaren till handa bör dessutom ligga på dig.

Även om ni således kommit överens om att du skulle få viss betänketid, men säljaren inte sett ditt svar under denna (och således sålt soffan vidare) har anbudet alltså förfallit och säljaren har varit fri att sälja soffan till någon annan.

*Avtalslagen:* här

Med vänliga hälsningar
Linus Jonson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (348)
2021-11-17 Kan företag ta betalt så fort jag gett dem mina uppgifter?
2021-10-25 Vad gäller när accept inte har samma villkor som anbudet?
2021-10-01 Är standardavtalet en del av anbudet när det är hänvisat till, men inte bifogat?
2021-09-30 Bokning av hotellrum

Alla besvarade frågor (97307)