FrågaFASTIGHETSRÄTTArrende01/02/2010

Arrende utan formenligt avtal

Min fru ärver en fastighet med 3 st sommarstugor på tillhörande mark, stugorna ägs av andra personer och står på ofrigrund. Inga avtal finns, kan vi säga upp stugägarna, be dom flytta sina stugor, alternativt köpa ut dessa?

Lawline svarar

Hej, en första fråga för att över huvudtaget kunna göra en bedömning om stugägarna har rätt till en eventuell uppsägningstid är om de erlägger någon form av vederlag för nyttjandet. Om nyttjandet sker helt utan motprestation har jag svårt att direkt se något hinder för att anmoda stugägarna att snarast flytta på sina stugor. Om det förekommer någon form av motprestation, inte nödvändigtvis i pengar utan till exempel en arbetsprestation, är det möjligt att situationen blir en annan. Det är inte ovanligt att sommarstugor står på en fastighet tillhörande någon annan. Det är sedvanligt att använda sig av bostadsarrende och det ter sig naturligt att se denna situation som arrende. Denna typ av nyttjanderättsavtal har dock ett formkrav, avtalet ska vara skriftligt (Jordabalken, JB 8:3). Nu när det verkar som att ett sådant inte finns blir frågan om man ändå kan tillämpa arrendebestämmelserna, i detta fall bestämmelser om bostadsarrende (JB 10 kap). Generellt bör en sådan lösning inte vara att föredra. Formkrav för avtal i lagstiftning är ofta en markering av lagstiftaren att parterna ska företa ett visst handlingsmönster. Dessutom finns särskilda bestämmelser i fråga om ersättning till arrendatorn (den som hyr marken) om ett sådant avtal inte kommer till stånd (JB 8:3). I fråga om motprestation utgår även lagstiftningen ifrån vederlag i form av pengar, en arrendeavgift (JB 8:12). En möjlig lösning är att tillämpa hyreslagen (JB 12 kap). Detta innebär också vissa svårigheter då denna lag egentligen inte är konstruerad för denna situation. Den förutsätter att hus eller del av hus upplåts mot ersättning (JB 12:1), vilket det inte är fråga om här. Dock förutsätter JB 12 kap inget skriftligt avtal varför det skulle kunna finnas skäl att tillämpa bestämmelser om uppsägningstid om tre månader (JB 12:4), dessutom kan arbetsprestation kan utgöra ”ersättning” (NJA 1978 s 389). Visserligen gäller uppsägningstiden för bostadslägenhet med en tanke att bestämmelsen ska ge ett visst skydd utifrån sociala behov av bostad. Alltså finns det även vissa problem med att tillämpa JB 12 kap när det förutsätts att arrendeavtal upprättas för en situation som denna. Om det över huvudtaget föreligger ett nyttjanderättsavtal med viss juridisk akrobatik kommer detta nyttjanderättsavtal i regel att gälla även mot din fru då ni har vetskap om detta (JB 7:14). Jag kan tyvärr inte ge dig ett fullgott svar på din fråga utifrån de omständigheter jag känner till och rekommenderar dig att kontakta en kvalificerad jurist. På advokatsamfundets hemsida kan du enkelt söka efter en byrå nära dig. http://www.advokatsamfundet.se/templates/FramedPage.aspx?id=3836
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Arrende? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”