FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 31/01/2010

För mycket utbetald lön

Hej, jag är timanställd på ett företag misstänker att jag har några tusen för mycke i lö.Jag undrar nu om arbetsgivaren har rätt att kräva tillbaka de??

Lawline svarar

Hej. Huvudregeln i gällande rätt är att den som tagit emot ett belopp som han inte har rätt till, är skyldig att betala tillbaka beloppet. Denna regel kallas inom juridiken för condictio indebiti. Regeln har dock undantag. Ett undantag är att betalningen ger uttryck för en disposition från betalarens sida, dvs att din arbetstagare velat betala oavsett om denna är skyldig att göra så eller inte. Ett annat undantag är om betalningsmottagaren (du) är i god tro (dvs varken har insett eller borde inse att betalningen vad felaktig) har inrättat sig efter betalningen. Du är inte i god tro eftersom du ifrågasätter lönen. Mitt råd är att prata med arbetsgivaren, för ett gott förhållande mellan er lönar sig i längden. Med vänlig hälsning
Thor-Amadeus MorillasRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000