Fråga om ersättnig för skadad hund

Vi är uppfödare och för några år sen la vi ut en tik till en fodervärd. Fodervärden klagade på att halsbandet var för stort. Vi sa, köp ett mindre. Det som inte fick hända hände. Tiken blev påkörd. Skadade sig illa i ett bakben. Fodervärden lämnade själv in tiken till Strömsholm. Dom godkände alla undersökningar utan att rådfråga med oss. När tiken skulle skrivas ut fick vi som uppfödare lösa ut henne. Fodervärden kom med stamtavlan och åkte i väg. När vi sedan ville ha betalt ville fodervärden att detta skulle gå på vår försäkring. Har flera gånger talat om för fodervärden och dess sambo att dom måste ha en egen försäkring på tiken. Vår gäller bara när tiken är hos oss för ex parning och valpning om något skulle hända då. Detta var dom införstådda med. Kan vi få ett råd av Er vad som gäller rent juridiskt? Ska vi som uppfödare betala för något som händer hos fodervärden? Tacksam för ett snabbt svar.

Lawline svarar

Hej, Det finns dessvärre sällan någon självklar juridisk lösning i fall som dessa. Jag kommer tyvärr inte att kunna ge några exakta besked om vad som gäller i just detta fall då det saknas tillräcklig bakgrundsinformation i frågan. Det finns många omständigheter som spelar in i ett fall som detta varför mitt svar endast kan ses som en grov fingervisning åt några av de lösningar som kan tänkas stå till buds. Hur förhållandet ser ut mellan fodervärd och uppfödare är något som i allmänhet regleras i avtal parterna emellan. Om inget är avtalat rörande ansvarsfrågor så är huvudregeln i kontraktsförhållanden att part som orsakat skada hos den andre genom culpa (oaktsamhet, försumlighet, uppsåt) skall ersätta den uppkomna skadan. Som huvudregel är det den drabbade avtalsparten som har att bevisa att motparten varit culpös. I detta fall torde ersättningsfrågan dock kunna lösas på ett annat sätt. Då skadan uppkommit genom trafik så kan ersättning i form av trafikskadeersättning utgå till ägaren av hunden. Ansvaret för denna sorts sakskada (som drabbat tredje man) är strikt (se 11 § trafikskadelagen, https://lagen.nu/1975:1410#P11S1 ). Med detta menas att ansvar kan uppkomma även om ingen oaktsamhet har förekommit. Ersättning för de kostnader som uppkommer till följd av skadan ersätts ur det påkörande fordonets trafikförsäkring. Vad avser ersättningen vid sakskada i form av skadad hund godtas i praxis att veterinärkostnader överstigande djurets värde kan ersättas om de är nödvändiga, medicinskt välgrundade och ej överstiger vad en hundägare i allmänhet skulle lägga ut på sin hund vid en skada av denna typ. Som jag förstår frågan så utspelade sig denna händelse för ett antal år sedan. Värt att tänka på är att anspråk på ersättning kan göras senast tre år efter det att skadelidande (hundens ägare) fick kännedom om att fordringen kan göras gällande. Som senast kan anspråk göras gällande senast tio år efter olyckstillfället. Efter denna tid är rätten till trafikskadeersättning förlorad (om preskriptionstider se 31 § trafikskadelagen, https://lagen.nu/1975:1410#P31S1 ). Jag vet att detta inte på något sätt är ett heltäckande svar men jag hoppas att det skall ge någon vägledning om de alternativ som står till buds. Med vänlig hälsning
Erik OsmarkRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”