Giltighet av polisförhör

2010-01-29 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Är ett polisförhör giltigt om den anklagade inte skriver under?
SVAR
Hej,

jag antar att din fråga handlar om vilken betydelse ett polisförhör kan få i en kommande rättegång.

Grundtanken i svenska rättegångar är att vittnen och åtalade ska berätta muntligen för domstolen vad som har hänt. Dock finns det en möjlighet för åklagare att läsa upp polisförhör under rättegången. Ett exempel kan vara att den misstänkte säger en sak i polisförhör och ett helt annan sak i rättegången, i dessa fall kan åklagaren använda polisförhöret som ett bevis på att den misstänkte ljuger. Det är sedan upp till domstolen att avgöra vad som är sant, det är detta som kallas den fria bevisprövningen.

En underskrift på ett polisförhör är till för att den förhörde ska i efterhand intyga att det som är nedskrivet stämmer överens med berättelsen, så ett förhör som saknar underskrift tappar bevisvärde utan att för den delen förlora sitt bevisvärde helt. Det finns för övrigt inget sätt för en förhörd person att tvingas skriva under ett förhör.

Med vänlig hälsning
Mikael Söderman
Mikael Söderman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?