FrågaKÖPRÄTTKöplagen29/01/2010

Köpares undersökningsplikt

Hej och tack för en intressant sida. Bilsäljare har undanhållit sanning, vad göra? Har köpt en bil av privatperson, årsmodell 2007 för 100Tkr. Vid provkörning såg jag att nyansskillnad på lacken fanns på bakre skärm jämfört med bakre dörr. Jag konfronterade säljaren med detta. Säljaren sa då att han inte visste något om detta. Ska tilläggas att han är enda tidigare ägare till bilen. Idag, 1 månad efter köp, märker jag en lack-kant i bilens insida c:a 2 meter lång, och jag blir nu helt övertygad att bilen har lackats om. Vad kan jag göra och vad har jag för rättigheter? Han har ju handlat i strid mot tro och heder!

Lawline svarar

Hej, Vad kul att du uppskattar hemsidan! Beträffande ditt problem blir Köplagen tillämplig eftersom det rör sig om ett köp mellan två privatpersoner. Vad jag förstår vill du ha ekonomisk ersättning eller rentav häva köpet med hänvisning till att bilen blivit omlackerad och att fel således föreligger. Dessvärre ser dina möjligheter till detta inte alltför ljusa ut. Av Köplagen följer nämligen att köpare har en omfattande undersökningsplikt. Se https://lagen.nu/1990:931. Din undersökningsplikt innebär att du inte kan hävda fel i varan om felet är sådant att du bort upptäckt det vid din undersökning av bilen. Eftersom du noterade viss nyansskillnad i lackeringen och verkar ha anat att bilen var omlackerad kan du antagligen inte åberopa att lackeringen utgör ett fel. Din undersökningsplikt ska dock ses mot säljarens upplysningsplikt och eventuella utfästelser säljaren gett om bilens egenskaper. När du frågade om lackeringen fick du ett högst otvetydigt svar och det framgår inte av din fråga om ni i annat avseende diskuterade huruvida bilen var nylackerad. Om så inte är fallet kan du inte heller på denna grund hävda att lackeringen är ett fel i Köplagens mening eftersom din undersökningsplikt kvarstår i den mån säljaren inte säger emot, ger en förklaring eller dylikt. Vidare gäller din undersökningsplikt såväl före köpet som vid själva överlämnandet av varan. Även om felet är av sådan art att du bort upptäcka det när du tog över bilen kan säljaren, precis som du själv påpekar, bli ansvarig om dennes agerande strider mot tro och heder eller varit grovt vårdslöst. Utifrån vad du angett i frågan tyder mycket på att så inte är fallet men omständigheter utöver de angivna kan eventuellt innebära motsatsen. Det krävs dock att det rör sig om allvarliga händelser för att säljaren ska ansvara. Beträffande ”tro och heder” kan även ses till Avtalslagen. Se https://lagen.nu/1915:218. Även här gäller dock att enbart säljarens svar på din fråga antagligen inte är tillräckligt. Påpekas bör att Köplagen är dispositiv och alltså gäller vad som avtalats mellan dig och säljaren i första hand. Om ni har ett skriftligt avtal om att bilen ska vara i originallack gäller alltså detta oavsett. Dina förutsättningar för att kunna få någon form av ersättning eller häva köpet ser således mörka ut utifrån de omständigheter som framgår av frågan. Att du dessutom upptäckt felet först en månad efter köpet trots att det verkar röra sig om ett relativt omfattande och tydligt fel kan försvåra dina möjligheter ytterligare. Lycka till! Vänliga hälsningar,
Sandra Helgadottir IngolfssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo