Avtals ingående.

Gerry Borg AB i Nyköping letar efter en bil att använda till sina fruktutkörningar. De finner en lastbil hos Lena Snabel HB:s bilaffär och lämnar därför ett anbud på lastbilen. Pris: 158 000 kr Omgående leverans Bilen ska lackeras med Gerry Borg AB på dörrarna i rött. Gerry faxade själv iväg anbudet till Lena Snabel och skrev att han ville ha svar samma dag. Dagen därpå svarade Lena Snabel via fax att hon ville sälja lastbilen för 165 000 eftersom det kostade så mycket extra att lacka dörrarna. Bilen kunde levereras om 3 veckor. Har ett avtal kommit till stånd?

Lawline svarar

Hej, enligt allmänna avtalsrättsliga regler kommer ett avtal till stånd genom att anbud och accept överensstämmer med varandra, innehållsmässigt. Ingående av avtal regleras i 1 kap avtalslagen. Av 1 kap 1§ avtalslagen, https://lagen.nu/1915:218#P1S1, framgår att anbud och accept är bindande var för sig. Gerry Borg AB är således bunden av sitt anbud på 158 000 kr. Frågan är då om Lena avgivit en godkänd accept. Acceptfristen, dvs. den tid som man har på sig att acceptera ett anbud, är den tiden som angivits i anbudet och om inget är reglerat så ska man få svar inom skälig tid. Inkommer inte accepten inom rätt tid är anbudet inte längre bindande. Accepten ses då som ett nytt, bindande, anbud. Detta framgår av 1 kap 2§ - 4§ avtalslagen, https://lagen.nu/1915:218#P2S1. Eftersom Lena Snabel svarat efter att acceptfristen gått ut, har något bindande avtal inte kommit tillstånd. Det kan nämnas att även om accepten skulle ha inkommit inom rätt tid så är den en så kallad oren accept, vilket innebär att accepten inte överensstämmer med anbudets innehåll. Man ser då den orena accepten som ett avslag av anbudet kombinerat med ett nytt anbud, se 1 kap 6§ avtalslagen, https://lagen.nu/1915:218#P6S1. Något avtal har alltså inte ingåtts. Med vänliga hälsningar
Anna ErikssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Anbud och accept? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000