Avtals ingående.

2010-01-27 i Anbud och accept
FRÅGA
Gerry Borg AB i Nyköping letar efter en bil att använda till sina fruktutkörningar. De finner en lastbil hos Lena Snabel HB:s bilaffär och lämnar därför ett anbud på lastbilen. Pris: 158 000 kr Omgående leverans Bilen ska lackeras med Gerry Borg AB på dörrarna i rött. Gerry faxade själv iväg anbudet till Lena Snabel och skrev att han ville ha svar samma dag. Dagen därpå svarade Lena Snabel via fax att hon ville sälja lastbilen för 165 000 eftersom det kostade så mycket extra att lacka dörrarna. Bilen kunde levereras om 3 veckor. Har ett avtal kommit till stånd?
SVAR
Hej,

enligt allmänna avtalsrättsliga regler kommer ett avtal till stånd genom att anbud och accept överensstämmer med varandra, innehållsmässigt.

Ingående av avtal regleras i 1 kap avtalslagen. Av 1 kap 1§ avtalslagen, https://lagen.nu/1915:218#P1S1, framgår att anbud och accept är bindande var för sig. Gerry Borg AB är således bunden av sitt anbud på 158 000 kr. Frågan är då om Lena avgivit en godkänd accept.

Acceptfristen, dvs. den tid som man har på sig att acceptera ett anbud, är den tiden som angivits i anbudet och om inget är reglerat så ska man få svar inom skälig tid. Inkommer inte accepten inom rätt tid är anbudet inte längre bindande. Accepten ses då som ett nytt, bindande, anbud. Detta framgår av 1 kap 2§ - 4§ avtalslagen, här.

Eftersom Lena Snabel svarat efter att acceptfristen gått ut, har något bindande avtal inte kommit tillstånd.

Det kan nämnas att även om accepten skulle ha inkommit inom rätt tid så är den en så kallad oren accept, vilket innebär att accepten inte överensstämmer med anbudets innehåll. Man ser då den orena accepten som ett avslag av anbudet kombinerat med ett nytt anbud, se 1 kap 6§ avtalslagen, här.

Något avtal har alltså inte ingåtts.

Med vänliga hälsningar

Anna Eriksson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (353)
2022-01-19 Meddelanderisken vid reklamation vid sen accept
2021-12-23 Ramavtal med SOW
2021-12-03 Kan man ingå avtal med en kund genom SMS?
2021-11-30 Finns bindande avtal fastän man inte uttryckligen sagt "ja"?

Alla besvarade frågor (98676)