Upptagning av telefonsamtal

2010-01-27 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Min Föredetta man Spelar in samtalen vi har per telefon, vilket jag nu nu efter en tid kommit på att hanh gjort under en längre tid, då jag trott att det varit ett minut ljud som uppkommit under samtalen. Av detta känner jag idag ett obehag ock att han kränker min integritet och min fråga till er är om detta är fullt lagligt att göra, och kan han i sin tur använda sig av detta framöver i t ex rättsak vad gäller vårdnadstvist? Kan jag stämma honom för att han utan min vetskap bandar samtlen genom sin mobiltelefon. Eller är detta något jag kommer att få stå ut med varje gång han och jag har ett samtal med varann.
SVAR
Hej,

Vad det gäller förfarandet som sådant torde det inte vara olagligt.
De olika brotten regleras till stor del i brottsbalken (BrB) (här).
I 4:9a § BrB regleras brottet olovlig avlyssning, här omfattas olovlig avlyssning och upptagning av samtal, förhandlingar, sammanträden etc. För att brottet skall bli aktuellt krävs dock att det rör sig om avlyssning eller upptagning av samtal mellan andra. Det är alltså inte olagligt enligt 4:9a § BrB att spela in samtal som man själv deltar i. Möjligen kan förfarandet vara att hänföra till ofredande 4:7 BrB. Ofredande genom hänsynslöst beteende skall, för att brott skall vara för handen, ha medfört en kännbar fridskränkning. En bedömning måste göras i det enskilda fallet.

Vad man kan använda sig av i en rättssak, tex en vårdnadstvist, regleras i rättegångsbalken (RB) (här).
I 35:1 § RB regleras bevisföring och bevisvärdering. I svensk rätt råder både fri bevisföring och fri bevisvärdering. Det innebär att parterna kan föra in i princip vilken bevisning som helst i en process, det har tex ingen betydelse hur man kommit åt bevisningen, det kan t.o.m ha anskaffats på brottslig väg men tillåts ändå som bevis (men får i regel lägre bevisvärde).
I 35:7 § RB finns vissa undantag från den fria bevisföringen. Rätten får enligt denna bestämmelse tex avvisa bevisning som är utan betydelse,som uppenbart inte skulle få någon verkan eller som blir för dyr att ta upp etc. Under förutsättning att inte någon av dessa undantag är för handen så får de inspelade samtalen mellan dig och din före detta man alltså användas i en process men rätten kan beakta att de spelats in utan din vetskap etc och det kan komma att påverka bevisvärdet.
Hoppas att du fått svar på din fråga.

Med vänlig hälsning
Hanna Rehn
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (403)
2022-01-17 Kan man bli dömd för ett brott om man erkänner efter att domen vunnit laga kraft?
2021-12-16 Bevisbörda vid styrkande av om något är en gåva
2021-12-12 Olagligt / otillbörligt anskaffade bevis
2021-12-11 SMS-konversation som bevisning i tvistemål

Alla besvarade frågor (98495)