FrågaFASTIGHETSRÄTTArrende22/01/2010

Förändring av arrendekostnad

Jag äger en stuga på en tomt som jag arrenderar i 5-årsintervaller. Vid nästa byte av intervall vill arrendatorn höja arrendet från ca 5000 kr/år till 15 000 kr/år. Jag undrar om arrendatorn får höja så mycket? Finns det någon lag om detta?

Lawline svarar

Hej! Om ni inte kommer överens om den nya avgiften vid en villkorsändring ska denna bestämmas till ett skäligt belopp. Detta stadgas i 10 kap. 6 § Jordabalken. Se https://lagen.nu/1970:994#K10P6S1 .Det är inte höjningen i sig som ska bedömas som skälig utan avgiften för arrendet i sig. Om det förra arrendet var för lågt kan en höjning med 200% vara skäligt. Om detta är skäligt i ditt fall kan jag dock inte svara på eftersom jag inte vet vad som är skäligt arrende i just ditt område. Om ni inte kan komma överens så ska markägaren lämna tvisten till arrendenämnden eftersom det är han som vill ändra villkoren i arrendet. Gör han inte det senast två månader innan arrendeperiodens slut så förlängs avtalet med oförändrade villor i fem år. Vänligen
Bo OlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Arrende? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000