Vad innebär driftsenhet i 22 § LAS?

Hej. Jag blev för en tid sedan uppsagd pga. arbetsbrist och har företrädesrätt till återanställning. Företaget har två butiker i två olika kommuner men är ett bolag. Arbetsbristen hävdades inte i den butiken jag var anställd i men enligt turordningslistan så var jag sist anställd i bolaget. Jag blev uppsagd och en anställd från andra butiken flyttades till min före detta tjänst. Har detta gått rätt till?

Lawline svarar

Hej! Det avgörande i din fråga är ifall man kan räkna de två butikerna som samma driftsenhet och därmed ifall uppsägningen skett lagenligt. Den bestämmelsen som är aktuell är 22 § lagen om anställningsskydd (LAS),se https://lagen.nu/1982:80. Det är upp till arbetsgivaren att bestämma vilka turordningskretsar som ska omfattas av uppsägningen. Inom dessa kretsar kan dock sedan arbetsgivaren inte fritt välja vem som ska sägas upp utan då ska turordningsreglerna i 22 § 4st. beaktas. Missförstå mig inte här, att du har sagts upp och den andra flyttats över till din butik medför inte att arbetsgivaren kan säga att den andra butiken inte omfattas av uppsägningen, det är ju där problemet finns. Nej istället ska man utefter 22 § 3st bestämma vilken krets av personer som ska kunna omfattas av uppsägning. Med andra ord man ska fastställa den driftsenhet vari man får välja vem som ska sägas upp. Detta innebär att om en arbetsgivare driver verksamhet vid flera driftsenheter, skall som regel en särskild turordning bestämmas för varje driftsenhet. Med driftsenhet avses enligt förarbetena varje sådan del av ett företag som är belägen inom en och samma byggnad eller inom ett och samma inhägnade område, dvs. fabrik, butik, restaurang osv. det finns här ingen given definition men att butikerna ligger på olika orter är ett tydligt tecken för att vi har att göra med två driftsenheter. Detta särskilt när de ligger i olika kommuner. Ovan sagda leder därmed till slutsatsen att du troligtvis inte har blivit rätt uppsagd. Dock är att komma ihåg att dessa bestämmelser är semidispositiva enligt 2 § 3st LAS (se https://lagen.nu/1982:80) vilket innebär att de kan ersättas av kollektivavtalsreglerade turordningar. Så med andra ord får du kolla upp ifall det finns något kollektivavtal som reglerar frågan innan du kan stödja dig på lagens bestämmelser.
Daniel Jessen-WinboRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”