Muntligt avtal om fortsatt anställning

Efter 4 månaders provanställning frågar jag chefen om hur det blir. Hans svar var att vi kör på. Detta såg jag som ett muntligt avtal om att det skulle bli en tillsvidareanställning och sökte inga nya jobb. Efter 5 månader meddelar han att en annan person får mitt jobb men att jag får lön prövotiden ut. Vad gäller vid muntliga avtal?

Lawline svarar

Hej, 

Ett anställningsavtal kan ingås utan särskilda formkrav, det vill säga det kan ingås såväl skriftligt som muntligt. Ett anställningsförhållande kan i vissa situationer även uppkomma genom arbetsgivarens, vanligen vårdslösa, uppträdande. Exempel på detta är då denne genom sitt handlande gett den arbetssökande anledning att anta att en anställning kommit till stånd, utan att klargöra att så inte är fallet. 

Utgångspunkten är att ett muntligt avtal liksom ett skriftligt ska hållas. En annan sak är att det kan vara svårt för den som hävdar att ett muntligt avtal har ingåtts att bevisa detta, varför en begäran om skriftlighet alltid är att rekommendera. Vidare får man ta hänsyn till att arbetsgivaren i detta fall inte uttryckligen har givit ett löfte om fortsatt anställning. 

Arbetsgivaren har under provanställningen dessutom fri prövningsrätt, vilket innebär att han eller hon har rätt att säga upp den provanställde utan att ange sakliga skäl för uppsägningen, 6 § lagen om anställningsskydd, se https://lagen.nu/1982:80#P6S1.

Med vänlig hälsning

Nathalie MiskinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo