FrågaSKATTERÄTTInkomstskatt18/01/2010

Beskattning av tävlingsvinst

Hej, Vilka regler gäller för vinstskatt vid tävling 2010? Räknas presentkort som kontantvinst? MVH

Lawline svarar

Hej! Regler om skattefria lotteri- och tävlingsvinster finns i inkomstskattelagen (IL) 8 kap. 3-4 §§. se https://lagen.nu/1999:1229#K8P3S1. Lotterivinster är i regel skattefria medan tävlingsvinster huvudsakligen räknas som skattepliktig inkomst. Lotterilagen har en ganska vid definition av lotteri och definierar det som en verksamhet där en eller flera deltagare, med eller utan insats, kan få en vinst till ett högre värde än vad var och en av de övriga deltagarna kan få genom lottning, gissning och vissa andra angivna förfaranden och spel. Det avgörande för skatteplikt är alltså om det rör sig om ett lotteri eller inte. Slumpen är inte avgörande men tillmäts stor betydelse vid gränsdragningen mellan lotteri och inkomst. Tävlingsvinster är skattefria enl. 8 kap. 4§ om 1) de inte hänför sig till anställning eller liknande uppdrag, 2) inte består av kontanter eller liknande och 3) avser minnesföremål eller har ett värde som inte överstiger 1230 kr. Alla punkter måste vara uppfyllda för att en skattefri tävlingsvinst ska föreligga. Enligt praxis beskattas vinnaren för tävlingsvinster där han/hon har utfört någon prestation för att få priset. Det betyder att idrottspriser, matchbonus m.m. i form av kontanter, presentkort och nyttovaror är skattepliktiga. Vinster i lotteri där deltagandet förutsätter anställning i ett företag har i praxis ansetts utgöra skattepliktig förmån. Om vinsten är skattepliktig beskattas den som inkomst av tjänst. Dvs. med kommunal (och eventuell statlig) inkomstskatt tillsammans med dina övriga förvärvsinkomster. Vänligen
Bo OlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Inkomstskatt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo