Enskild egendom

jag har en del i en fastighet, som enskild egendom, kan jag vid giftermål skriva in den i ett äktenskapsförord, så den enskilda egendomen upphör och blir giftorättsgods,

Lawline svarar

Enskild egendom kan omvandlas till giftorättsgods genom att man skriver ett äktenskapsförord som undertecknas av båda makarna och blir gällande när det inlämnas till tingsrätten. Enskild egendom är det som stadgas i 7 kap 2 § se https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1 här. Det finns vissa situationer när man inte får omvandla enskild egendom till giftorättsgods och det är när tredje man, alltså givaren eller arvlåtaren, har förordnat om att egendomen ska vara enskild. Tredje mans vilja ska då respekteras och någon omvandling till giftorättsgods får inte ske.

I annat fall finns det inget hinder för er att göra egendomen till giftorättsgods och därmed får ni rätt till hälften vardera av din del av fastigheten.
Hoppas svaret var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning