Muntlig fullmakt

2009-12-17 i Muntliga avtal
FRÅGA
Hej!Om man på telefon ger sitt godkännande till någon att köpa en vara. Och sedan mejlar för att förtydliga att varan ska ha vissa beskaffenheter (en viss färg, den får inte kosta mer än ett vistt pris). Vad är det då för fullmakt?Vänligen
SVAR

Hej,

De olika fullmaktsformerna delas in efter hur de har uppkommit. Som exempel kan nämnas den skriftliga fullmakten, som uppstår genom skriftlig handling, och ställningsfullmakten, som uppstår genom arbetstagarens anställning hos arbetsgivaren. I ditt fall rör det sig om en muntlig fullmakt, en s.k. §18-fullmakt, som innebär att fullmakten endast grundar sig på huvudmannens meddelande till fullmäktige.

När man pratar om fullmakter är det viktigt att skilja mellan behörigheten, vad fullmäktigen kan göra med bindande verkan för huvudmannen, och befogenhet, vad fullmäktigen har lov att göra för huvudmannen.

Det är inte ovanligt att huvudmannen ger fullmäktigen instruktioner som ligger innanför behörigheten t ex angående varans färg, högsta pris man kan tänka sig köpa för eller lägsta pris man kan tänka sig sälja för m.m. Sådan information är generellt inte avsedd för tredje man utan det rör sig om interna meddelanden mellan huvudmannen och fullmäktigen.

Din fullmakt rör sig således fortfarande om en § 18-fullmakt, för att det ska bli en skriftlig fullmakt krävs att den nedtecknas på handling som är avsedd att visas upp för tredje man.

Det kan tilläggas att när det rör sig om § 18-fullmakter flyter behörigheten och befogenheten ihop, vilket innebär att fullmäktiges överträdande av befogenheten inte är bindande för huvudmannen, även om tredje man skulle vara i god tro (dvs. tro att fullmäktigen hade rätt att ingå avtalet). Detta framgår av 11§ 2 st AvtalsL, här

Med vänliga hälsningar

Anna Eriksson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Muntliga avtal (225)
2021-12-30 Har hyresgästen besittningsskydd när ägaren vill sälja huset?
2021-12-14 Har jag öppet köp om en butiksanställd lovar mig det?
2021-12-12 Bundenhet till muntligt avtal vid avtalsparts bortgång
2021-11-30 Är muntliga avtal giltiga?

Alla besvarade frågor (98541)