FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt28/12/2009

Gåva av fast egendom till barn

Vilka regler gäller för att ge en fastighet som gåva till ett barn?

Lawline svarar

Hej,

En fastighet utgör fast egendom och gåva av fastighet sker enl. reglerna i Jordabalken se https://lagen.nu/1970:994 . Enl. 4:29§ JB gäller bland annat 4:1§ vid gåva av fastighet. Enl. 4:1§ ska överlåtelsen ske genom att ett gåvobrev upprättas. Gåvobrevet ska innehålla en överlåtelseförklaring dvs. vem/vilka som överlåter fastigheten och till vem/vilka den överlåtes. Dessutom ska både gåvogivare och gåvomottagare skriva under.

När detta har skett är gåvan giltig mellan givaren och mottagaren. För att gåvan ska bli giltig även utåt ska den nya ägaren söka lagfart, 20:1§ JB. Lagfart sökes genom att gåvobrevet skickas in till inskrivningsmyndigheten Lantmäteriet 20:5§ JB. Detta ska göras inom 3 månader från det att gåvobrevet upprättades, 20:2-3§ JB. I övrigt måste förutsättningarna i 20:6-7§ vara uppfyllda för att ansökan ska beviljas. Tex är det viktigt att era underskrifter på gåvobrevet styrks av två vittnen enl. 20:7§ 1 p. Annars kommer ansökan att vilandeförklaras.

Resonemanget ovan bygger på att gåvogivaren även äger marken som fastigheten står på. Om fastigheten istället står på mark som ägs av någon annan är det sk. hus på ofri grund vilket räknas som lös egendom. Då gäller istället de vanliga reglerna om gåva som finns i GåvoL se https://lagen.nu/1936:83 .

Om barnet är omyndigt uppställs i Föräldrabalken se https://lagen.nu/1949:381 ytterligare krav för att gåvan ska bli giltig.
När förälder är givare måste en god man förordnas eftersom föräldrarna är barnets förmyndare. En god mans uppgift blir då att företräda det omyndiga barnet, ta emot gåvan och ansöka om överförmyndares samtycke vilket krävs enl. 13:10§ FB. Föräldrarna upprättar ansökan om god man och anger däri bakgrunden till ansökan och ev. förslag på god man samt skriftligt åtagande av denne. Till ansökan fogas ett personbevis för barnet samt ett yttrande ifall barnet inte fyllt 16 år. Det är sedan överförmyndaren som förordnar lämplig god man.

Om annan än föräldrar är givare av fastigheten till omyndigt barn så behövs däremot ingen god man. Det blir då föräldrarna som i egenskap av förmyndare företräder barnet och tar emot gåvan för barnets räkning.

Gåvoskatten är numera avskaffad.

Med vänlig hälsning

Josefin BackmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000