Uppsägning av lokal

Hej,

Fråga om uppsägning av lokal...

Jag driver ett mäklarföretag i en lokal där avtalet löper på ett års basis. Nu har hyresvärden sagt upp mig med endast 3,5 månaders varsel. Kan detta verkligen vara rätt.

Tacksam för hjälp då det brinner i knutarna...

Lawline svarar

Hej,

Tillämplig lag är i det här fallet Hyreslagen (12 kap Jordabalken (1970:994)), se https://lagen.nu/1970:994.

Hyresavtalet slutar att gälla vid hyrestidens utgång enligt 3 § 2 st om bestämd hyrestid har avtalats. Dock skall avtalet sägas upp om hyresförhållandet varat mer än 9 månader, 3 §, och uppsägning skall då ske enligt 4 § 2 st.

Om avtalet gäller för obestämd tid (se 3 §) skall det alltid sägas upp för att sluta gälla. Uppsägningstiden för en lokal är 9 månader enligt 4 § 1 st 2 p, såvida längre uppsägninstid ej är avtalad (då gäller ert avtal), 4 § 1 st.

Hyreslagen är enligt 1 § 5 st tvingande till hyresgästens fördel, vilket betyder att det inte är tillåtet att avtala om kortare uppsägningstid.

Ovanstående förutsätter att ni ej förverkat hyresrätten i enlighet med punkterna i 42 §. Om så är fallet upphör hyresrätten genast att gälla, 6 § 1 st.

Om hyresförhållandet varat längre än 9 månader gäller bestämmelserna i 57-60 §§ såvida ni ej avtalat om andra villkor, 56 §.
Enligt 57 § har hyresgästen rätt till ersättning om ingen av de 5 punkterna i paragrafen är aktuella. Hyresvärden har enligt 58 § 1 st vissa ålägganden att följa vid en uppsägning och gör han det ej är uppsägningen utan verkan, 2 st. Om hyresvärden uppfyller åläggandena kan hyresgästen få ersättning för att lämna lokalen, men måste då hänskjuta tvisten till hyresnämnden inom 2 månader, 3 st.

Hoppas detta var till hjälp.
Lycka till!
Med vänlig hälsning,

Jennie SvenssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”