FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt15/01/2010

Preskiption av skadestånd för personskada

Hejsan! Jag ska begära skadestånd pga av att jag blivit hundbiten och att ägaren enligt lag har ett strikt ansvar över sin hund osv. Min fråga är hur lång är prespektionstiden? När måste jag senast begära ersättning. Det har gått cirka 1 1/2år men jag har inte fått invaliditetsgraden fastställt ännu. Har bestående besvär.

Lawline svarar

Hej, Huvudregeln är att en fordran preskriberas tio år efter fordrans tillkomst enligt 2 § preskriptionslagen, som du finner https://lagen.nu/1981:130 . Man kan finna speciella preskriptionstider i andra lagar som i så fall gäller framför preskriptionslagen. Så är dock inte fallet här. Din fordran uppkom när den skadegörande handlingen inträffade, alltså när du blev biten. Från den tidpunkten ha du tio år på dig att framställa krav på ersättning. Vänliga hälsningar
Alexandra AlmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000