Uppsägningstid vid provanställning

Hej, - jag blev uppsagd efter ca 1 mån. tjänstgöring inom de 6 mån. provtjänst - utan någon eller en mån. uppsägningstid. Stämmer det = fick gå samma dag!??

Lawline svarar

Hej,

tack för din fråga!

Den typ av anställning du har haft, det vill säga en tidsbegränsad provanställning, finns reglerad i 6 § Lagen om anställningsskydd, LAS, https://lagen.nu/1982:80#P6S1 . Prövotiden för en sådan anställning är högst sex månader. Därefter övergår anställningsformen till att bli en tillsvidareanställning. Detta gäller om inte arbetsgivaren, eller arbetstagaren, har givit besked om att de inte vill att anställningen ska fortsätta efter det att prövotiden har utlöpt.

En provanställning kan också avbrytas innan dess att prövotiden har gått ut. Arbetsgivaren har en fri prövningsrätt under sexmånadersperioden. Detta betyder att sakliga skäl ej behöver anges för att bryta en provanställning i förtid. Skulle det dock visa sig att avbrytandet av provanställningen bottnar i diskriminering kan man angripa detta.

Då arbetsgivaren önskar att avbryta provanställningen i förtid skall besked om detta lämnas till arbetstagaren två veckor innan provanställningen upphör. Detta anges i 31 § LAS, https://lagen.nu/1982:80#P31S1 . Är arbetstagaren fackligt organiserad skall även arbetsgivaren varsla den arbetstagarorganisationen. Man kan därmed säga att man vid en provanställning har två veckors uppsägningstid.

Vänliga hälsningar,

Ulrika LundgrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo