FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresavtal20/12/2009

En hyresgäst uppsägningstid

Hej! Jag har sedan augusti bott i en 4:a med två kompisar. Jag står på hyreskontraktet. Vi har sinsemellan inget skriftligt avtal. Den 7:e December sade den ena upp sig. I den följande diskussionen kom det fram att denne inte kan tänka sig att betala hyra för mer än December. Vad gäller enligt lagen?

Lawline svarar

Hej,

Tillämplig lag är hyreslagen (12 kap Jordabalken (1970:994)), se https://lagen.nu/1970:994. Enligt denna är muntliga avtal lika gällande som skriftliga, 2 §. Ur bevissynpunkt är skriftligt dock att föredra. Eftersom du står på kontraktet intar du rättsligt rollen som hyresvärd i förhållande till dina två kompisar, som i sin tur blir hyresgäster till dig.

Jag förutsätter att ni ingått muntligt avtal på obestämd tid. Dessa måste sägas upp för att upphöra att gälla, se 3 § 1 st. Om ni inte har avtalat om annan uppsägningstid gäller en uppsägningstid om tre månader ("vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen") för din kompis, enligt 4 § 1 st 1 p.

Detta betyder att om din kompis säger upp sig den 7e december har han rätt att frånträda lägenheten 31 mars året därpå.

Lycka till!
Med vänliga hälsningar,

Jennie SvenssonRådgivare