Öppet köp?

Jag va i en butik och ville lämmna tillbaka ett par skor för att jag ångrade mig. Expediten sa att dom inte hade öppet köp... Får man göra så? Jag är ju konsument och får lämmna tillbax sånt som jag inte vill ha.

Lawline svarar

Hej!Öppet köp innebär att du får pengarna tillbaka om du ångrar ditt köp inom en viss tid. Trots att det är vanligt bland butiker, är det ingen lagstadgad plikt att ha öppet köp. Öppet köp får dock inte blandas ihop med vissa rättigheter en konsument har enligt lag.Enligt distans- och hemförsäljningslagens 2 kap 9 § har en konsument rätt att frånträda avtalet inom 14 dagar. Detta kallas för ångerrätt och är inte detsamma som öppet köp. Lagen tillämpas främst på sådana avtal som sluts via internet eller telefon.I vanliga butiker gäller konsumentköplagen. Om dina skor har gått sönder finns det vissa möjligheter för dig att lämna tillbaka dem. Av din fråga framgår inte hur länge sedan det var du köpte skorna. Jag ska därför ge dig ett allmänt hållet svar. Bedömningen om varan är felaktig ska göras med hänsyn till dess beskaffenhet när den avlämnas, dvs. när du köpte skorna.Säljaren svarar för fel vid denna tidpunkt, även om felet visar sig senare. I 20 a § konsumentköplagen finns en bestämmelse som handlar om ursprungligt fel. Ett fel som visar sig inom sex månader från köpet anses ha förelegat vid köpet. För att denna sexmånadersperiod ska godtas krävs det att det inte är oförenlig med varan eller felets art. Om du hade köpt en livsmedelsprodukt och den förstörts efter fem månader är detta förenligt med varans art, eftersom livslängden på livsmedelsprodukter inte är särskilt långa.Skor antas enligt mig ha en längre livslängd än sex månader, varför sexmånadersfristen är tillämplig. Dina skor anses som felaktiga om inte butiken kan bevisa att felet beror på din vanvård.För att få felet rättat måste du göra en reklamation hos säljaren. Detta innebär att du meddelar butiken att du inte godkänner varan. Reglerna om reklamation finns i 23 §. En reklamation lämnad inom två månader efter att du märkt felet anses alltid lämnad i god tid.Att du vill lämna tillbaka skorna torde innebära att du vill häva köpet. Enligt 26 § har du rätt att kräva avhjälpande eller omleverans. Om du begär annan påföljd än avhjälpande eller omleverans har säljaren enligt 27§ rätt att innan någon annan åtgärd vidtas försöka avhjälpa felet eller leverera en ny vara.Det är bara om avhjälpande eller omleverans inte sker inom skälig tid du har rätt att häva köpet, enligt 28 §. I praxis är huvudregeln att säljaren har två försök på sig att avhjälpa felet innan hävning kan bli aktuell. Vidare krävs det enligt 29 § att felet är av väsentlig betydelse för dig, dvs. att skorna inta kan användas.Hälsningar,

Gabriella RondahlRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”